Mosaz

 

Byla známa již několik stol. př. Kr. na maloasijských ostrovech. V Římě za cís. Augusta se z ní razily mince. Až do konce 18. století se připravovala m. z mědi a zinkové rudy (kalamínu), r. 1781 si dal patentovat J. Emerson výrobu m. ztavením mědi a čistého zinku.