Mosty kamenné

 

Nejstarší zpráva o k. m. je o mostu postaveném kolem r. 620 př. Kr. přes Eufrat v Babylonu; byl prý 300 m dlouhý, z kamenných trámců položených na pilíře vzdálené od sebe 4 m; pilíře byly z lomového kamene, spojeného železnými svorníky zalitými olovem. Druhým nejstarším mostem, o němž je povšechná zpráva, byl „pons Salarius“ v Římě, postavený kol. r. 600 př. Kr. R. 106 postavil římský stavitel C. Julius Lacer most přes řeku Tajo ve Španělsku u Alcantary, ze žulových kvádrů na sucho. R. 1146 byl postaven k. m. v Řezně. V 1. 1158-72 stavěn k. m. v Praze, tzv. Juditin; byl dlouhý asi 600 m, široký 7 m, měl 23 pilířů širokých 8-10 m, takže zužovaly koryto Vltavy a způsobovaly velké vzdutí a nahromadění ledu, proto byl most několikrát lze pobořen a r. 1342 zničen nadobro. Na zbytcích pilířů byl postaven most Karlův; dříve než tento byl postaven k. m. v Písku, nejstarší dochovaný m. v Čechách. Most přes Addu u Trezza (Itálie) postavený v 1. 1355-85 měl smělé rozpětí 72 m.