Motyka

 

Motyky kamenné různého tvaru jsou známy již z doby kamenné (5. až 2. tisíc. př. Kr.). Byly upevňovány na násadu se zobcem. V mladší době kamenné se m. hotovily z jeleních parohů. Z doby bronzové se zachovaly četné motyky měděné a bronzové. Asi od 5. století př. Kr. se hotovily m. železné.