Moždíř

 

Moždíř k vytloukání zrní, k přípravě barev a p. znali již staří Egypťané, Řekové a Římané. Byly kamenné a někdy vylité kovem. Theofilus Presbyter uvádí kol. r. 950 m. bronzový.