MPO činí vše pro snížení cen datových služeb

 Ministerstvo průmyslu a obchodu činí vše, aby mobilní operátoři snížili ceny dat pro občany. Nikdy jsem nehájila a ani nehájím operátory a i mně vadí vysoká cena, kterou v České republice za data platíme. Za zcela zásadní považuji zvýšení konkurence na trhu. Z pohledu státu je velmi důležitá role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a regulátora Českého telekomunikačního úřadu.“ Uvedla to ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková v souvislosti s aktuální diskusí kolem tarifních cen pro datové přenosy v České republice. Cílem všech opatření, která Ministerstvo průmyslu a obchodu v této věci provádí, je zvýšení konkurence na trhu mobilních operátorů, tak, aby na základě tržních principů došlo ke snížení cen za mobilní datové služby na úroveň vyspělých evropských států při zachování vysoké kvality služeb.Budu i nadále vyvíjet tlak na operátory, aby konali. Znovu se setkáme s Asociací provozovatelů mobilních sítí, která na minulém zasedání dostala úkol přijít s konkrétními návrhy, jak situaci řešit. Také se setkám se zástupci spotřebitelských asociací, abychom domluvili postup, jak i z této strany tlačit na operátory,dodala ministryně.
Klíčový pro vyšší konkurenci a tím i pro snížení cen je vysokorychlostní internet.
  • Novela zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, na níž se MPO v této oblasti podílelo, zavedla např. přípojky elektronických komunikací do 100 m bez územního řízení či zrušila kolaudace pro veřejné komunikační sítě.
  • MPO také implementuje Zákon 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, který konečně zavádí koordinaci staveb, snižuje jejich administraci, zavádí povinnost informovat o infrastrukturních stavbách, zavádí jednotné informační místo na ČTÚ atd.
  • MPO dojednalo s MŽP možnost přikládat chráničky pro optické kabely na vysokorychlostní internet v rámci projektů podporovaných z OPŽP. Nyní se tak tedy už starostové nemusejí bát, že poruší dotační podmínky pro projekty jako např. na rekonstrukce kanalizace.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo dotační program pro výstavbu VRI (min. 100 Mb/s) na tzv. „bílá místa“ pro 90 tisíc domácností v hodnotě 1 mld. Kč.
  • Připravujeme výzvu na tzv. „internetové vouchery“, které umožní poskytnout prostředky na stranu poptávky, tzn. obyvatelům oblastí bez vysokorychlostního připojení s tím, že agregace poptávky bude přes kraje.
  • Spustili jsme projekt regionálních expertů pro starosty, kteří budou přímo v terénu radit a poskytovat konzultace starostům i podnikatelům v souvislosti s výstavbou vysokorychlostního internetu.
  • Chceme zvýšit konkurenci na trhu prostřednictvím aukce pásma 700 MHz. Podle našich indikací existuje potenciál investic ze strany investorů nejen z Evropy, ale také například z Jižní Koreje nebo Spojených států amerických. Aukce bude obsahovat stanovení požadavků pokrytí území/obyvatel, dálnic a železničních koridorů. Zároveň budou nabídnuty frekvence 3,4 – 3,6 GHz. Podmínkou bude také do budoucna rozvoj sítí 5. generace, což je důležité zejména pro industriální aplikace (Průmysl 4.0) či autonomní mobilitu.
  • ČTÚ by měl na základě požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu spustit internetový srovnávač cen a akcelerovat jednání s Evropskou komisí o zavedení regulace na telekomunikačním trhu.
  • Námi prosazovaný Zákon o elektronických komunikacích patří k nejprogresivnějším v Evropě. Obsahuje mj. ustanovení pro ochranu spotřebitele a usnadňuje jeho možnost přejít k jinému operátorovi, pokud není spokojen. Technický přenos čísla musí být do 24 hodin, administrativní do deseti dní. A navíc limituje i smlouvy se závazkem (na dobu určitou), kde omezuje možnost sankce na nejvýše 20 procent zbývající částky, což snižuje náklady na přechod k jinému operátorovi. Takové podmínky má v EU už jen Francie.
  • Do Zákona o elektronických komunikacích implementujeme právě přijatý evropský Kodex pro elektronické komunikace, který zaručí zákazníkům větší práva.
(19.2.2019)