MPO i CzechInvest spojují tuzemské firmy. Během pandemie koronaviru podpořily řadu dodávek ochranných a zdravotnických pomůcek i jejich výrobu

Propojit celou řadu firem tak, aby si pomohly navzájem, a tím i široké veřejnosti, při výrobě ochranných prostředku i v dalších činnostech. To se mimo jiné během pandemie koronaviru podařilo agentuře CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Došlo k tomu různou formou, například na základě telefonických kontaktů, přes e-mail, s pomocí on-line videohovorů či s využitím speciálních informačních platforem jako je Spojujeme Česko nebo CoVpoint. Propojení tak mimo jiné vedlo k dodávce ochranných obleků, rukavic nebo k šití roušek.
Pandemie koronaviru zvedla obrovskou vlnu solidarity a spojila Česko. Přispěly k tomu mimo jiné regionální kanceláře a útvar AfterCare CzechInvestu. „Agenturu pro podporu podnikání a investic vždy tvořili mladí akční lidé. Jak to tak u mladých bývá, nové úkoly a způsob práce pro ně byly výzvou, které se rychle zhostili,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Nejen, že pracovníci CzechInvestu například pomáhali na call centru či při vyřizování dotací v gesci ČMZRB a MPO, začali také ještě mnohem víc než dřív propojovat firmy a stát i firmy mezi sebou. Dělali to už v minulosti, to ale nebylo tak rychlé a časově náročné jako během koronavirové krize.“
„Pro CzechInvest byl vždy klíčový osobní přístup ke klientům i následná péče, kterou agentura operativně reagovala i na nenadálé potřeby investorů. Během pandemie koronaviru tyto silné stránky přišly velmi vhod, díky CzechInvestu tak mimo jiné vznikly a byly zveřejněny seznamy dodavatelů látek a dalších potřeb v souvislosti s výrobou roušek,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler a dodává: „CzechInvest zpracovává i seznamy firem, které vyrábí certifikované ochranné prostředky. Zatím poslední s 35 podniky je zveřejněn zde, CzechInvest ho průběžně aktualizuje.“    
Co by však byly seznamy a propojování bez konkrétních výsledků? I ty se dostavily, například:
Došlo k propojení textilky AZPO Group s firmou Adient. S pomocí CzechInvestu se podařilo přesunout dvě stovky zaměstnanců ze severočeské společnosti Adient, která šije interiéry pro automobilový průmysl, do menší textilky AZPO Group na šití roušek.
Na výrobu antibakteriálních roušek se zaměřila i firma na sportovní oblečení a padáky Sky Paragliders ve spolupráci se společností Grade Medical. Ta je na trhu známá aplikacemi textilie StopBack pro zdravotnictví. „Dva malé české podniky si mezi sebou prostřednictvím CzechInvestu poskytly kapacitu šicí dílny a kvalitní antibakteriální materiál. A české antibakteriální roušky byly obratem na světě pro potřeby těch, kteří nepřerušili své aktivity ani v nouzovém stavu,“ upřesňuje generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.
Podobně, tentokrát však na základě činnosti regionální kanceláře CzechInvestu v Ústí nad Labem, došlo k tomu, že firma DLV Import mohla dodat 160 jednorázových obleků (Tyvek a Chemsafe) a 300 jednorázových rukavic Krajské zdravotní nemocnici Ústeckého kraje.
„Roli sehrála i platforma CoVpoint, která se stala nástrojem pro zpracování stovek nabídek a poptávek denně. Nyní je připravena k dalšímu rozvoji a využívání. Pod názvem GoVpoint může přispívat k řízení procesů a propojování. Workflow, které vzniklo, digitalizace a spolupráce jako taková je ukázkou inovačního managementu v praxi. Cílem nyní je ještě víc posilovat tvůrčí procesy, iniciovat projekty a spojovat různé subjekty tak, aby vznikaly nové produkty a služby,“ říká koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík.
Plaforma CoVpoint aktuálně čítá více než 1 950 rozpracovaných nabídek a poptávek a už se přes ní mimo jiné podařilo propojit například společnost Robot Protect s Horskou službou ČR a zajistit tak další dodávku ochranných prostředků. Robot Protect se specializuje na vývoj a výrobu ochranných návleků na roboty, stroje a automatizační zařízení. Během koronaviru kvůli situaci na trhu, kde velmi chyběl zdravotnický materiál, začala operativně vyrábět ochranné obleky, roušky a návleky na boty pro lidi. Díky spolupráci s CzechInvestem dodala 200 ochranných obleků Horské službě.
Výrobu ochranných a zdravotnických prostředků MPO podporuje i prostřednictvím dotačních programů. At už se jedná o Czech Rise UP, kde se chystá verze 2.0 nebo Technologie COVID-19, o kterém jsou detaily na tomto místě. „Transfer technologií a inovace jsou totiž příležitostí, jak posilovat soběstačnost a dlouhodobě zvyšovat konkurenceschopnost české ekonomiky s důrazem na přidanou hodnotu. V té souvislosti pomáháme nadějným inovativním nápadům také prostřednictvím virtuálního hackathonu HacktheCrisis.cz,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Kromě finanční podpory významnou roli hrají také projekty agentur CzechTrade a dříve zmiňovaného CzechInvestu postavené i na mentoringu či propojování nabídky a poptávky firem vůči státu i sobě navzájem. (8.6.2020)