MPO plní úkoly z Inovační strategie a spouští nový web

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští zcela nový web k Inovační strategii. Představuje tam devět strategických pilířů Inovační strategie, které jsou vzájemně provázány a které jsou pro dosažení ambice zařadit se mezi inovační lídry Evropy rozhodující. Do roku 2030 se chce Česká republika dostat mezi dvacet nejvyspělejších ekonomik světa. Proto strategie vznikla a v současné době už nejen Ministerstvo průmyslu a obchodu prosazuje motto a národní hospodářskou značku Czech Republic: The Country for the Future.
Web je na adrese na www.countryforfuture.com. Kromě podrobných informací o samotné strategii a jednotlivých pilířů obsahuje novinky a přehled akcí a událostí k tématu digitalizace a inovací.
Konkrétní cíle z Inovační strategie se už daří naplňovat. Strategie se stala základem pro zavádění nových produktů napříč všemi oblastmi nejen vědy a výzkumu, ale rovněž technologií a průmyslu. Kompletně se změnil systém financování a hodnocení výzkumu, prosadit se podařilo nový systém odpočtů na výzkum, nový zákon o investičních pobídkách, který podporuje pouze investice do výzkumu, vývoje a inovací, platí nový režim pro příchod vědců a vývojářů že třetích zemí - vše rychleji a bez administrace, zavedeny byly úplně nové programy pro start-upy a malé inovativní firmy. Od září je v pilotní verzi předmět Technika na základních školách, MPO rozjelo velkou mezinárodní spolupráci (Fraunhofer, MIT...)  a  na výzkum jde nejvíc peněz v historii. „Podle Českého statistického úřadu loni bylo na výzkum celkově vynaloženo rekordních 103 mld. Kč, tedy 1,93 % z HDP. Investují stát i podnikatelé, daří se čerpat zdroje z Evropské unie. Dle Inovační strategie míříme na 2,5 % v roce 2025,“ upřesňuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.  K inovacím má směřovat i účelová podpora, mj. programy Trend či Country for the Future. ČR má také národní téma umělé inteligence a pracuje na tom, aby v zemi vzniklo Evropské centrum excelence. Rovněž se posouvá dopředu zavádění 5G sítí, nedávno k nim byla vyhlášena celorepubliková soutěž, z které vzejde 5 měst, které budou moct 5G technologie přednostně testovat. A z loga Czech Republic: The Country For The Future se stal nejen technologický, ale celonárodní brand ČR.
Chceme Českou republiku jako respektovanou a spolupracující zemi, která generuje a chrání své know-how,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Czech Republic: The Country For The Future je proto značkou pro podporu národní i mezinárodní spolupráce, jednotné prezentace země. Profiluje se v oblasti nových technologií, udržitelnosti, soběstačnosti a rozvoje inovačního prostředí. To je to, o co už nejen MPO jde a na čem v současné době pracuje řada šikovných lidí. A proto jsme také spustili nový web, kde budeme průběžně informovat, co se podařilo a co chystáme,“ dodává.
Na Ministerstvu zahraničních věcí se tak tento týden konala schůzka Národního komunikačního týmu, který pracuje na sjednocení jednotné vizuální identity státu v duchu Czech Republic: The Country For The Future. Komunikační tým vznikl na základě rozhodnutí vlády pod patronátem Ministerstva
průmyslu a obchodu a v blízké spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími resorty.
MPO prezentovalo Inovační strategii i na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. V České národní expozici tak byly představeny nové generace start-up společností, kde bylo možné vidět například tisk sochy z recyklovatelných materiálů, prototyp tisků z kovu, speciální aplikace rozšířené a virtuální reality použité v průmyslu a řadu dalších zajímavostí. Nedílnou součástí expozice byla i start-upová zóna. Zároveň šlo o ochutnávku prezentační a networkingové akce „Start Me Up“, která se uskuteční na Mezinárodním strojírenském veletrhu v roce 2020. Záměrem je podpořit začínající podnikatele v oblasti nových, neotřelých řešení a technologií, přispět k jejich propagaci, propojit je s potenciálními partnery a nabídnout jim služby státu. (25.10.2019)