MPO spolufinancovalo studii, která mapuje vliv vnitřního trhu na evropskou ekonomiku

V Bruselu se uskutečnilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve formátu ministrů odpovědných za oblasti vnitřního trhu a průmyslu. Delegaci ČR vedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.
Na zasedání byl schválen obecný přístup k návrhu nařízení o vztazích mezi online platformami a podniky (tzv. P2B nařízení). Podle ministryně Marty Novákové má sice iniciativa potenciál zlepšit obchodní praktiky v rámci ekonomiky platforem, ale „nařízení by však nemělo zavádět žádné nadbytečné povinnosti pro podniky. To je klíčové z pohledu podpory rozvoje digitální ekonomiky, pokud skutečně chceme, aby digitální lídři vznikali a usazovali se v EU, a nikoliv za jejími hranicemi.“
V rámci pracovního oběda ministři diskutovali o správě a mainstreamingu průmyslové politiky EU. Česká republika podpořila přijetí závěrů Rady k budoucí strategii průmyslové politiky EU, jež podtrhují roli průmyslu pro růst, zaměstnanost a inovace. ČR se v návrhu podařilo zdůraznit zaměření na posilování konkurenceschopnosti průmyslu EU a synchronizace průmyslové politiky s politikami v oblasti životního prostředí a energetiky.
Hlavním diskusním bodem zasedání byla budoucnost vnitřního trhu. Při této příležitosti byla před jednáním Rady představena studie „Making EU trade in services work for all - Enhancing Innovation and Competitiveness throughout the EU Economy“, k jejímuž vzniku přispěla i Česká republika. Studii iniciovalo Irsko, ke kterému se přidaly, kromě ČR, i Dánsko a Finsko.
Ministryně Nováková tuto iniciativu ocenila a poděkovala zpracovateli Copenhagen Economics. Studie podle ní poskytuje novou perspektivu pro vnitřní trh. „Za důležitou považuji informaci, že se náklady na obchod zbožím díky vnitřnímu trhu snížily o 21 %, zatímco obchod službami pouze o 7 %. Je tedy zřejmé, že důvodem této nerovnováhy jsou přetrvávající překážky na vnitřním trhu a právě na jejich odstraňování musíme zaměřit svou pozornost,“ uvedla ve svém vystoupení ministryně Nováková. Poptávka po tomto typu studie byla vyvolána potřebou více liberalizovat vnitřní trh se službami a za tímto účelem získat tzv. „tvrdá data“, kterých se od ekonomů zatím nedostávalo. Ministerstvo průmyslu a obchodu tuto studii spolufinancovalo.
Výsledky zveřejněné ve studii především prokazují, že pokračující integrace vnitřního trhu v oblasti služeb podpoří snižování cen, posílí různorodost a pomůže výrobním firmám v EU zvýšit konkurenceschopnost. Autoři dokumentu zároveň navrhují řešení problémových míst a nedostatků spojených s nedostatečný růstem v této oblasti. (29.11.2018)