MPO v Hradci Králové odstartovalo cyklus regionálních seminářů o ochraně know-how

Regionální firmy i výzkumné instituce z Královéhradeckého kraje a širokého okolí měly jako první v letošním roce příležitost nahlédnout do problematiky ochrany průmyslového vlastnictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve středu odstartovalo cyklus regionálních seminářů, které v červnu zamíří do dalších regionů i hlavního města.
Podpora rozvoje podnikání, vývoje inovací a jejich ochrany je jednou z klíčových priorit Ministerstva průmyslu a obchodu. Po několikaleté aktivní osvětě se tak i v letošním roce pořádají semináře o efektivní ochraně průmyslového vlastnictví nejen v metropoli, ale rovněž ve vybraných krajských městech.
Jako první byl na řadě Hradec Králové, kde zástupci Úřadu průmyslového vlastnictví nabídli cenné informace o právním rámci ochrany know-how a patentových databázích. Zástupci Technologické agentury ČR pak přítomné obeznámili o možnostech financování ochrany inovativních výrobků a výrobních postupů z rozsáhlých programů TA ČR. Opomenuty nebyly ani finanční nástroje EU, o nichž účastníci debatovali se zástupcem České spořitelny.
Teoretická doporučení pak z pohledu praxe doplnila společnost ELLA-CS, s. r. o. příspěvkem o typických příkladech chybných postupů z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví obohaceným o praktické ukázky jejich řešení. Místním podnikatelům byly také představeny aktivity Technologického centra Hradec Králové, které je v oblasti podpory a pomoci regionálním podnikatelům důležitým partnerem.
Zájemci o obdobné semináře jsou srdečně zváni již příští týden do Brna, kde se ve středu 5. června na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity uskuteční druhý z regionálních seminářů organizovaný MPO ve spolupráci s ÚPV, AMSP a Českou spořitelnou. Neváhejte se proto co nejdříve na semináře registrovat uvedením svého jména, příjmení, subjektu, který budete zastupovat, a uvedením zájmu o účast na brněnském semináři na adrese srolerova@mpo.cz. Účast na semináři je bezplatná. (30.5.2019)