MPO zve na seminář „Podpora infrastruktury pro umělou inteligenci“

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá v pondělí 27. května v budově Na Františku v pořadí již druhý seminář k digitální ekonomice, tentokrát na téma „Podpora infrastruktury pro umělou inteligenci“.
Seminář, který se koná jako „Oficiální doprovodná událost Týdne inovací“ ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost a Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou, je připraven pro státní zaměstnance, malé a střední podniky a novináře. Jedná se o již druhý ze série seminářů MPO k prioritním tématům digitalizace a inovací a jejich vlivům na společnost.
První část setkání bude věnována zejména představení Národní strategie umělé inteligence v České republice a jejím dopadům, Studii potenciálu umělé inteligence v ČR a Studii umělé inteligence v zemích V4, dále představení spolupráce České republiky s Izraelem v oblasti inovací, právním, etickým a společenským aspektům umělé inteligence a podpoře infrastruktury pro její rozvoj. Druhá část setkání představí praktické příklady dobré praxe v ČR i zahraničí.
Své příspěvky přednesou nejen zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Institutu pro politiku a společnost, Česko-izraelské smíšené obchodní komory, NÚKIB, ČVUT a Kanceláře vládního zmocněnce pro lidská práva, ale účast přislíbili rovněž zástupci firem, které se na umělou inteligenci specializují, například Microsoft, IBM, Facebook, Behavee, Bighub a další. Cílem Ministerstva průmyslu a obchodu je nabídnout co nejvíce aktuálních témat, v praxi využitelných informací a umožnit státní správě i malým a středním podnikům profitovat ze zavádění a využívání nových technologií. (15.5.2019)