MPSV chce aktivizovat nezaměstnané. Na pomoc s hledáním práce vyčlení 400 mil. Kč

Přestože se naší ekonomice dlouhodobě daří, je třeba se nadále věnovat těm, jejichž situace na trhu práce je nejistá či komplikovaná. To může být z důvodu věku, zdravotního hendikepu nebo péče o děti či příbuzné. Těmto i dalším osobám, které jsou (dlouhodobě) nezaměstnané, pomohou projekty, které lze realizovat v rámci nové výzvy Operačního programu Zaměstnanost.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 21. března 2019 výzvu č. 90 v celkovém objemu 400 mil. Kč. Polovina z této částky je k dispozici Moravskoslezskému, Karlovarskému a Ústeckému kraji, peníze jsou ale i pro zbývající kraje, s výjimkou hl. m. Prahy. Rozdělení zohledňuje přetrvávající, relativně vysokou míru nezaměstnanosti, která ve většině okresů Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje převyšuje průměr ČR.
Strukturálně znevýhodněné kraje budou podporovány v souladu s programem RE:START, který má prostřednictvím konkrétních opatření znovu nastartovat ekonomiku těchto regionů. Program je vysoce ceněn zástupci Evropské komise, kteří jej považují za vzor pro ostatní uhelné regiony v Evropě.
Pomoc bude zaměřena na uchazeče o zaměstnání a osoby neaktivní jako jsou osoby s nízkou úrovní kvalifikace, dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaní, osoby pečující o jiné závislé osoby nebo o malé děti, osoby se zdravotním postižením nebo osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let.
Aktivity podporované výzvou budou usilovat o zvýšení zaměstnanosti a aktivizaci těchto osob. Půjde například o poskytování poradenství, rekvalifikace či zprostředkování zaměstnání, včetně podpory flexibilních forem zaměstnání. Žádosti o dotaci mohou vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace, kraje a obce podávat do 10. května 2019. Bližší informace k výzvě č. 90 jsou zveřejněny na www.esfcr.cz/vyzva-090-opz. (29.3.2019)