MPSV navyšuje rozpočet na veřejně prospěšné práce o 200 mil. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí navyšuje podporu veřejně prospěšných prací v roce 2019 na celkových 1,5 mld. Kč. Dodatečných 200 mil. Kč MPSV alokuje z vlastních zdrojů, z prostředků, které se resortu podařilo ušetřit v jiných rozpočtových položkách. VPP jsou klíčovým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, díky kterému mohou získat práci i uchazeči z řad dlouhodobě nezaměstnaných.
„Každý, kdo chce pracovat, musí dostat příležitost. I když máme nízkou nezaměstnanost, tak pro lidi, kteří mají více hendikepů, je pořád velmi těžké najít si práci. Kombinace zdravotního postižení, věku nad 55 let nebo péče o rodinu je často nepřekonatelnou překážkou, i pokud práci hledáte aktivně. I z tohoto důvodu jsme usilovali o navýšení rozpočtu na VPP,“ uvedla ministryně Jana Maláčová (ČSSD).
Alokací schválených 200 mil. Kč, které MPSV vyčlenilo ze svých rezerv, tak dochází k navýšení rozpočtu na APZ ze současných 1,3 mld. Kč na 1,5 mld. Kč. Z těchto prostředků nejsou financovány pouze VPP, ale také další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, tj. společensky účelná pracovní místa, rekvalifikace, zřízení pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením nebo příspěvek na úhradu provozních nákladů spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením.
Během loňského roku se podařilo na VPP umístit celkem 16 279 lidí. K 31. březnu 2019 bylo takto podpořených 2085 uchazečů o zaměstnání. (2.5.2019)