MPSV pokračuje v podpoře dětských skupin. Jejich počet neustále narůstá

Péče o děti v tzv. dětských skupinách byla legislativně ustanovena zákonem, který vešel v účinnost v listopadu 2014. Od té doby se tento nový fenomén služeb péče o děti významně vyvíjí a počet dětských skupin se výrazně navyšuje. Pro další efektivní fungování této služby je důležité především sdílení dobré praxe mezi jejími poskytovateli, legislativní opatření a dostatečné financování. To byla stěžejní témata odborné konference, která se konala 20. listopadu 2018 v Praze.
Celorepublikové setkání poskytovatelů dětských skupin, které bylo zahájeno úvodním slovem ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), bylo oficiálně první konferencí svého druhu a konalo se pod záštitou systémového projektu Podpora implementace dětských skupin.
Účastníci konference se dozvěděli nejen to, jak být dobrým poskytovatelem i zaměstnavatelem, ale také např. to, jak dítě úspěšně adaptovat na nové kolektivní zařízení nebo jak vést efektivní komunikaci s rodiči. O zásadních tématech souvisejících s výchovou a vývojem dítěte pohovořili také odborníci ze zahraničí, jejichž účast byla velkým přínosem. Současně konferenci zaměřené na poskytování služeb v oblasti péče o děti přidala na významnosti a pozvedla ji na mezinárodní úroveň.
Důležitou součástí problematiky dětských skupin je samozřejmě také legislativa.
V souvislosti s tím MPSV připravuje novelu zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Ta by měla vést především ke zkvalitnění poskytovaných služeb, zavedení nové služby péče o nejmenší děti, tzv. mikrojeslí, a v souvislosti s podporou těchto služeb také k zavedení národního financování.
V současnosti poskytuje v České republice služby 847 dětských skupin s kapacitou více než 11 tisíc míst. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude i nadále podporovat dětské skupiny a mikrojesle z Evropského sociálního fondu. Výzvy budou postupně otevírány v roce 2019.
Více informací o dětských skupinách je možné získat na oficiálních webových stránkách. (21.11.2018)