MPSV poskytne na transformaci ústavů 60 milionů korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost na podporu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením dalších 60 milionů korun. „Peníze jsou určeny zejména na přeměnu velkokapacitních ústavů na služby poskytované v běžném prostředí. Stále totiž přetrvává stav, kdy řada klientů je zařazena do institucionalizované pobytové služby, ačkoliv by byli schopni žít běžný život, za určité asistence, v domácím prostředí,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Jde už o třetí takto zaměřenou výzvu pro předkládání projektových žádostí v programovém období 2014-2020. Díky předchozím výzvám (č. 037 a 066) bylo podpořeno zhruba 20 zařízení, které si mezi sebou rozdělily téměř 100 milionů korun. Jde například o Domov na hradě Rychmburk, Domov pod hradem Žampach, Zámeček Střelice nebo Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny.
Výzva č. 089 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci umožňuje získat finance jak na přípravu změn současné podoby pobytové služby, tak na samotnou transformaci či na podporu nově registrované služby, která díky tomuto procesu vznikla.
O dotaci se mohou ucházet obce a jimi zřizované organizace a poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách – tedy domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, provozovatelé chráněného bydlení, stacionářů či terapeutických dílen a také neziskové organizace. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 milionů korun. Žádosti o podporu je možné podávat do 31. ledna 2019. (5.9.2018)