MPSV připravilo 15 opatření pro boj proti obchodníkům s chudobou

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová představila v září 15 opatření, která mají ukončit obchod s chudobou a pomoci lidem z vyloučených lokalit. Řešení chudoby a sociálních problémů s ní spojených však přesahuje možnosti a kompetence jediného resortu. Na realizaci jednotlivých opatření proto s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) spolupracuje hned sedm dalších resortů. Jejich uvedení do praxe bude postupné a bude vyžadovat změnu legislativy.
Obchodníci s chudobou zneužívají sociální systém dávek na bydlení a využívají často bezvýchodné situace sociálně slabých, které poté s příslibem cenově dostupného bydlení sestěhovávají do ubytoven a nevyhovujících bytů. Ty ale svou kvalitou nesplňují základní standardy. Počet lidí žijících v takto chmurných podmínkách v průběhu let výrazně narůstá. Obchodu s chudobou se stále daří a
související sociální problémy se prohlubují. Neutěšenou situaci by mělo změnit zmíněných 15 opatření, která se v současné době projednávají na úrovni příslušných náměstků a ministrů jednotlivých resortů.
Jedná se o následující opatření: Vždy je uveden podnět a zodpovědný rezort
1. Regulovat pronájem více bytů přes živnostenské oprávnění; MPO, MMR
2. Jasné nastavení hygienických standardů u bytů, které by určovaly, jak má vypadat byt (např. tekoucí voda, hygienické zázemí, funkční elektrika apod.) a stanovení počtu metrů čtverečních na osobu v dané domácnosti; MMR, MZd a MPO
3. Zavedení povinnosti trvalého pobytu v obci, kde jedinec fakticky bydlí; MV
4. Opravy a výkup zdevastovaných bytů; MMR
5. Dokončení cenových map za účelem stanovení obvyklého nájmu; MMR a MPSV
6. Revize dávkového systému: zvážit sloučení příspěvku a doplatku na bydlení, zastropovat výplaty dávek dle cenových map, zajistit adresnost vyplácení dávek, zúžit okruh spolužijících osob v domácnosti a zkrátit vyplácení např. paušálů na energie; MPSV
7. Zákonně upravit možnost poskytovat data obcím o poskytnutých sociálních dávkách a vykonávané sociální práci; MPSV, SMS a SMO
8. Personálně a finančně posílit Úřady práce, Policii ČR či pedagogické pracovníky ve vyloučených lokalitách; MŠMT, MPSV, MV, SMS a SMO
9. Zákonně definovat, co je přechodné bydlení a jakou má funkci za účelem eliminace tzv. ubytoven; MMR, SMS a SMO
10. Umožnit oddlužení osob v exekuční pasti bez nastavení minimálního limitu splacení pohledávek; MS
11. Striktně navázat pobírání dávek na sociální práci a školní docházku; MPSV a MŠMT
12. Změnit povinnost školní docházky (neohraničovat věkem, ale např. stanovit povinnou školní docházku do ukončení vzdělávání, např. dosažením výučního listu) a omezit předčasné odchody dětí ze vzdělávání; MPSV a MŠMT
13. Posílit sociální práci a sociální prevenci: pracovní a hygienické návyky, práce s dětmi a podpora vzdělávání, prevence kriminality a konzumu drog, schopnost udržet si bydlení apod.; MPSV a MF
14. Zajistit, aby všichni práceschopní skutečně pracovali vč. dlouhodobé zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob, např. revize veřejně prospěšných prací, tak aby bylo možné je využívat dlouhodobě bez nutnosti opakované evidence na úřadu práce; MPSV
15. Zajistit vymahatelnost práva zejm. s ohledem na rušení nočního klidu a sousedského soužití; MS
(MPSV,21.2.2019)