MŠMT a TAČR pro zapojení českých subjektů do evropského výzkumného a inovačního prostoru

Dne 26. listopadu 2018 podepsali Pavel Doleček, pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Konvalinka memorandum o spolupráci obou institucí se zaměřením na zajištění synergických efektů při podpoře mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI) ze svých rozpočtových kapitol. Cílem deklarované spolupráce je mj. rozvoj podpůrných aktivit v rámci bilaterální spolupráce a pro zapojení českých subjektů do evropského výzkumného a inovačního prostoru.
Podpis memoranda je pro obě instituce příležitostí pro bližší a aktivní spolupráci směřující k synergickým efektům při budoucí implementaci podpory mezinárodní spolupráce, zejména v rámci bilaterální spolupráce ve VaVaI a rovněž při podpoře zapojení do komunitárních programů EU na podporu VaVaI. MŠMT jako gestor pro mezinárodní spolupráci bude určovat strategický směr mezinárodních aktivit v oblasti VaVaI a TA ČR bude plnit komplementární roli mj. návazně na spolupráci s dalšími evropskými agenturami podporujícími VaVaI (např. s členskými agenturami sítě TAFTIE).
Tento nový mechanismus pro koordinaci spolupráce bude zajišťovat Koordinační výbor složený z relevantních zástupců MŠMT a TA ČR. Výbor bude mít na starosti zejména diskuzi nad strategií bilaterální mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI včetně její aktualizace a hledání vhodných nástrojů obou poskytovatelů pro její implementaci.
„Podepsání memoranda vnímám především jako příležitost pro hledání vzájemných vazeb a postupů v rámci mezinárodní spolupráce, která je pro český výzkumný prostor naprosto klíčová. MŠMT i TA ČR mohou v této oblasti společně dosáhnout celé řady pozitivních kroků, jejichž hledání je zejména s přihlédnutím k tradiční fragmentaci českého výzkumu, vývoje a inovací záležitostí nezbytnou v podstatě principiální. Memorandum proto beru jako významný kvalitativní krok k novým způsobům komunikace a koordinace,“ uvedl Pavel Doleček, pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
„Tato spolupráce je velmi žádoucí vzhledem k přípravě nadcházejícího rámcového programu Horizont Evropa na období let 2021 až 2027, kdy se systém podpory radikálně změní. Těší mě, že subjekty státní správy hledají společné cesty k řešení a zefektivnění inovačního prostoru. Vzniká tak vzácný synergický efekt, který jak věřím, bude přínosný pro nás všechny,“ doplnil Petr Konvalinka, předseda TA ČR. Rámcový program Horizont Evropa bude členěn do 3 pilířů – Otevřená věda, Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu a Otevřené inovace. V současné době po zveřejnění iniciačního návrhu probíhá jeho intenzivní projednávání. (26.11.2018)