MŠMT představilo EK změny ve vzdělávacím systému ČR

Na  MŠMT  se 8.11. uskutečnilo jednání se zástupci Evropské komise v rámci tzv. evropského semestru. Za Českou republiku delegaci vedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský a dále zástupci věcných sekcí ministerstva, Národního ústavu pro vzdělávání či Národního institutu pro další vzdělávání. Evropskou komisi reprezentovali představitelé tří generálních ředitelství, včetně Stálého zastoupení ČR při EU.
Na základě tohoto jednání Evropská komise sestaví tzv. Country Report, tedy souhrnnou zprávu o České republice, která je podkladem pro každoroční doporučení Evropské komise vůči členským státům. Tato zpráva se rovněž stane základním dokumentem pro vyjednávání nového programového období – může ovlivnit, jak budou vypadat evropské fondy po roce 2020.
Mezi hlavní témata, o jejichž vývoji na národní úrovni chtěla být Evropská komise informována, patřila problematika předčasného ukončování školní docházky, předškolní vzdělávání a péče, atraktivita učitelské profese, společné vzdělávání, plánované změny rámcových vzdělávacích programů, odborné vzdělávání či přínosy projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů.
„Jsem velmi rád, že jsme měli možnost s Evropskou komisí diskutovat o aktuálním vývoji v jednotlivých oblastech vzdělávacího systému České republiky. Mohli jsme představit nejen pozice a priority rezortu, ale rovněž vyvrátit některé tradované mýty či mediální desinterpretace,“ komentoval průběh jednání náměstek Velčovský.
Obdobná setkání proběhla i se zástupci dalších ministerstev. Cílem Evropské komise je podporovat členské státy v provádění strukturálních reforem. (10.11.2018)