Musea technická

 

Předchůdcem jich byly různé „kabinety kuriosit“, obsahující i rozmanité věci technické. Nejstarší taková sbírka vznikla r. 1560 v Drážďanech. První technické museum vytvořeno z technických sbírek odkázaných vynikajícím franc. mechanikem Vaucansonem r. 1782 franc. králi Ludvíku XVI.; bylo zřízeno za Revoluce v Paříži p. n. Conservatoire national des Arts et Métiers. R. 1851 zřízeno umělecko-průmyslové muzeum v Londýně, zárodek nynějšího Science Museum v South Kensingtonu. R. 1864 založeno ve Vídni Muzeum für Kunst u. Industrie, první toho druhu na pevnině; r. 1880 otevřeno ve Vídni Technologisches Muzeum. R. 1903 založeno v Mnichově Muzeum von Meisterwerken d. Naturwissenschaft u. Technik. R. 1907 otevřeno ve Vídni Technisches Muzeum; r. 1908 v Praze české Technické m.