Můžete si dovolit dostatečně vytápět svůj domov?

V roce 2018 uvedlo v průzkumu v rámci EU 7,3 % populace Evropské unie, že si nemohou dovolit dostatečně vytápět svůj domov. Tento podíl dosáhl vrcholu v roce 2012 (11 %) a v následujících letech nepřetržitě klesal.
Situace v členských státech EU se liší. Největší podíl lidí, kteří uvedli, že si nemohou dovolit udržovat svůj domov dostatečně teplý, byl zaznamenán v Bulharsku (34 %), následovala Litva (28 %), Řecko (23 %), Kypr (22 %), Portugalsko (19 %) a Itálie
(14 %).
Naopak nejnižší podíly (kolem 2 %) byly zaznamenány v Rakousku, Finsku, Lucembursku, Nizozemsku, Estonsku a Švédsku. V České republice to uvedlo 2,7 % osob.
Údaje byly shromážděny v rámci ročního průzkumu EU o příjmech a životních podmínkách (EU-SILC).
Zdroj Eurostat 6.1. 2020