MŽP v pilotním režimu spustilo databázi techniků pro kontroly technického stavu a provozu kotlů a topidel s výměníkem na tuhá paliva

Majitelé kotlů a topidel s výměníkem na pevná paliva mohou najít nejbližšího technika v nové databázi Ministerstva životního prostředí. Každý kotel a topidlo s výměníkem na tuhá paliva musí projít jednou za tři roky povinnou kontrolou technického stavu a provozu. V rámci databáze zájemci najdou i kontaktní údaje na jednotlivé techniky. Upozorňujeme, že databáze se postupně plní, kompletní bude nejpozději do 1. 2. 2020.
Databáze je aktuálně přístupná na adrese https://ipo.mzp.cz/. V tuto chvíli zde majitelé kotlů a topidel (kamen, krbových vložek apod. s výměníkem) najdou první kontakty na proškolené techniky, další budou postupně přibývat. V průběhu podzimu bude možné prostřednictvím databáze komunikovat i přímo s výrobci kotlů. Díky tomu budou moci lidé snadno doložit, zda jim výrobce byl schopen najít technika za vyhláškou stanovenou částku.
Pomocí vyhledávače je aktuálně možné v databázi najít techniky (tzv. odborně způsobilé osoby) proškolené přímo výrobci na jimi vyrobený typ zdroje a dotazem na ně zjistit konkrétní cenu kontroly technického stavu a provozu. Podle vyhlášky platné od začátku září, by cena za ni neměla být vyšší než 1 585 Kč bez DPH u jednoduchého kotle a 1 848 Kč bez DPH u kotlů s řídicí jednotkou.
Pokud nikdo z oslovených techniků nenabídne nižší nebo stejnou cenu, jako je ta vyhlášková, budou moci majitelé kotlů oslovit přes databázi i přímo výrobce kotlů. V případě, že výrobce kotle nebude schopen zajistit jím proškoleného technika, který by splnil vyhláškovou cenu, mají domácnosti možnost vybrat si jiného. Ten musí splnit jedinou podmínku, a to proškolení na daný typ kotle, ale u jakéhokoli výrobce. Elektronická komunikace s výrobci kotlů v rámci databáze také postačí obcím při případných kontrolách, díky čemuž odpadá zdlouhavá písemná komunikace s obcemi i výrobci.
K naplnění databáze všemi odborně způsobilými osobami dosud nedošlo, ale postupně je ze strany výrobců doplňována. Spuštění kompletní verze je plánováno, v souladu s požadavky zákona, na počátek roku 2020 a od února 2020 bude již databáze obsahovat kompletní informace o odborně způsobilých osobách.
Ministerstvo životního prostředí už před rokem vyšlo vstříc majitelům zdrojů tím, že snížilo frekvenci tzv. revizí ze dvou na tři roky. Finanční limit daný vyhláškou platnou od letošního září zase zaručuje férovost a předvídatelnost výdajů za kontroly kotlů a topidel s výměníkem, které jsou potřebným nástrojem ochrany ovzduší. (10.9.2019)