Na 1 500 regionálních konzultací v minulém roce

Agentura pro podporu exportu CzechTrade začala od loňského roku poskytovat konzultační služby na regionální úrovni. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest nabízí poradenství firmám, které plánují exportní aktivity, ve všech regionech České republiky. Během prvního roku spolupráce obou institucí se po celé ČR uskutečnilo na 1 500 konzultací.

Díky konzultantům v regionech se mohou podnikatelé poradit o plánovaných exportních aktivitách přímo ve své lokalitě. Pracovníci CzechInvestu, kteří působí jako zástupci agentury CzechTrade, s podnikateli nejprve proberou možnosti a podmínky vstupu na zahraniční trhy. „Prvotní kontakt s regionálními konzultanty podnikatelům usnadní rozhodování o vstupu na konkrétní zahraniční trh. Přímo ve svém regionu se dozvědí veškeré relevantní informace, které by jinak museli zjišťovat na několika místech. Dochází tak k významné úspoře času i nákladů,“ vysvětluje generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal. V případě zájmu pak konzultanti podnikatele přesměrují na příslušné oborové specialisty v konzultačních týmech v centrále agentury nebo na vedoucí zahraničních kanceláří.

„První rok spolupráce s regionálními kancelářemi CzechInvestu byl úspěšný, celkem proběhlo 1 502 konzultací,“ říká R. Doležal. Jednání měla formu osobních schůzek, telefonického poradenství či e-mailové korespondence. Zájem o další následnou spolupráci s agenturou CzechTrade se pak v průběhu roku zvyšoval. „Oproti prvnímu kvartálu loňského roku byl v posledním čtvrtletí zájem firem o další komunikaci námi více než dvojnásobný. Celkem jsme zaznamenali zájem 407 podniků,“ dodává Doležal.

V rámci regionu se pravidelně konají konzultační dny obou agentur, kterých se účastní i odborníci z centrály CzechTrade se zaměřením na specifická odvětví podnikání. Benefitem je bezplatná účast na těchto akcích. „V loňském roce se jich podařilo uskutečnit celkem 154, nejvíce ve druhém a čtvrtém kvartálu,“ informuje Radomil Doležal. Konzultanti také navštěvují firmy přímo v lokalitách jejich podnikání – jedná se o unikátní šanci, jak se rychle a bez dodatečných nákladů komplexně informovat o možnostech podpory vývozu.