Na co si dát pozor při nákupu dluhopisů?

Dluhopisy si stále častěji pořizují drobní investoři bez hlubších ekonomických znalostí. Tento druh cenných papírů je láká především svými výnosy, které jsou vyšší než u jiných finančních produktů. Před jejich nákupem je ovšem nezbytné důkladně se s emisí seznámit. Inzertní portál Centrum dluhopisů proto připravilo desatero doporučení, na co si dát pozor.
"Dluhopisy jsou s ohledem na výnosy skutečně atraktivní. Neznamená to ale to, že mohu bezhlavě investovat do čehokoliv. Ani tento produkt není bez rizika. Na základě naší praxe jsme sestavili desatero doporučení, co by si investoři měli zjistit před tím, než se rozhodnout dluhopisy koupit,“ vysvětluje Jiří Mesároš, jednatel Centra dluhopisů.
Základním problémem je především to, že investoři si primárně vybírají podle procenta výnosu, které emise nabízí. "Lidé k tomu často přistupují poměrně lehkovážně, přesto že jde o jejich vlastní peníze,“ doplňuje Mesároš.
Desatero rad pro investory do dluhopisů
1. Uvědomte si, že za nákup dluhopisů nesete odpovědnost především Vy sami.
2. Zvažte vždy možné přínosy i rizika (vysoký výnos se často pojí s vysokým rizikem).
3. Dobře si rozmyslete, do jakého projektu investovat a pečlivě si vždy přečtěte emisní podmínky.
4. Prověřte si, komu svěřujete Vaše peníze. (Víte skutečně, kdo za firmou stojí? Kdo je jejím jednatelem a kdo majitelem? Nemají dluhy nebo nejsou v exekuci? Stačí se podívat na obchodní, živnostenský, insolvenční rejstřík a prověřit centrální evidenci exekucí.)
5. Zjistěte si, jak dlouho a v čem emitent podniká? (Start-upy mohou přinést velké peníze i velká zklamání.)
6. Ověřte si praktické fungování emitenta. (Mají vlastní kanceláře nebo jen P.O. box? Zvedne Vám někdo telefon, když jim zavoláte?)
7. Zkontrolujte si emisní historii firmy. (Vydali už nějakou emisi a splatili ji?)
8. Ověřte si, zda je emise nějakou formou zaručena. (Např. ručitelským prohlášením fyzické osoby? Nebo zástavou nemovitosti v katastru?)
9. Přesvědčte se, zda Vám firma ukáže potřebné výkazy v plném rozsahu.
10. Zeptejte se, zda má firma vyhotovený rating, nebo alespoň tzv. iRating (nezávislé hodnocení rizikovosti jednotlivých emitentů) a na jaký stupeň.
Centrum dluhopisů patří v Česku k největším a nejdéle působícím inzertním portálům s dluhopisy. Podle jeho zakladatelů se situace na trhu v průběhu let proměnila. "Dříve o dluhopisech nikdo příliš nevěděl a obava do nich investovat byla větší. Dnes už se jedná o vcelku běžnou záležitost. Investoři se také naučili emitenty sami prověřovat a rozdělováním investic více diverzifikovat riziko,“ uzavírá Mesároš. (19.8.2019)