Na IT systémech ušetří ÚZSVM 115 milionů korun ročně

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od ledna 2020 ušetří na provozu Centrálního registru administrativních budov (CRAB) a Informačního systému majetku státu (ISMS) zhruba 115 milionů korun ročně, což představuje 45 % částky aktuálně hrazené za plnění IT služeb na základě smluv uzavřených bývalými vedeními ÚZSVM 
z let 2004 a 2010.
​„Postupně se nám v oblasti IT daří zbavovat se neblahého dědictví minulých vedení, a to zejména smluvní a technické závislosti na jednom dodavateli IT systémů souvisejících s majetkem. Že jsme se vydali správnou cestou, potvrzují i mimořádné úspory a výrazné zlevnění poskytovaných služeb, kterých jsme dosáhli,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
ÚZSVM v červenci tohoto roku vyhlásil dvě transparentní veřejné zakázky na dodávku služeb svých majetkových IT systémů, a to na přechodnou dobu do vysoutěžení informačního systému, který bude od počátku v majetku ÚZSVM. V zadávacích řízeních na služby Centrálního registru administrativních budov (CRAB) zvítězila společnost MERIT GROUP, a.s. Zatímco na základě smlouvy na CRAB uzavřené bývalými vedeními ÚZSVM v roce 2010 s účinností do konce roku 2019 ÚZSVM platil přes 75,3 milionu korun ročně, po slevě z tohoto smluvního plnění, která byla vyjednána současnou generální ředitelkou v roce 2016, pak 63,2 milionu korun ročně. Podle nové smlouvy to bude 6,6 milionu korun ročně. Úspora tak oproti zděděné smlouvě činí zhruba 90 %.
Druhé zadávací řízení na dodávku služeb ekonomického a majetkového informačního systému bylo po rozhodnutí o vybraném novém dodavateli napadeno opravným prostředkem. Proto smlouva z tohoto otevřeného zadávacího řízení nemůže být zatím uzavřena. Z toho důvodu ÚZSVM zahájil intenzivní jednání s více dodavateli o dočasném řešení na nezbytně nutnou dobu. Podařilo se uzavřít smlouvu za cenových podmínek nižších než je výsledek transparentní veřejné zakázky. Smlouva byla uzavřena se společností IBM Česká republika, spol. s r.o. a i zde dojde k výrazné zhruba 30% úspoře.
V současné době ÚZSVM platí na základě historických smluv uzavřených předchozími vedeními za CRAB, ISMS a infrastrukturu pro další významné IT systémy celkem 262,3 milionu korun ročně. Podle nových smluv to bude celkem 145,4 milionu korun ročně. Celková úspora tak činí zhruba 45 %.
***  
Kromě toho ÚZSVM v listopadu 2019 vyhlásil transparentní otevřené zadávací řízení na vybudování a zajištění provozu, podpory i rozvoje zcela nového informačního systému k procesu hospodaření s majetkem ÚZSVM, jeho právních jednání, ekonomické agendy a rovněž sběru a vyhodnocení dat o administrativních budovách státu. Součástí veřejné zakázky je též požadavek na poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury. Veřejná zakázka je v souladu se zákonem zadávána prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). (10.12.2019)