Na MSV v Brně se poprvé v historii sešli bývalí ministři průmyslu a obchodu

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková poprvé v historii pozvala na přátelské setkání v rámci letošního 60. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně bývalé ministry průmyslu a obchodu ČR. Poděkovala jim za jejich podíl na revitalizaci českého hospodářství po roce 1989 a zároveň představila i novou platformu pro sdílenou podporu českého exportu Tým Česko. Jde o nástroj pro transformaci naší země ve výkonnou znalostní ekonomiku. Sdílená podpora podnikání mezi institucemi platformy pod záštitou MPO byla stvrzena podpisem společného memoranda.
Setkání bývalých ministrů průmyslu a obchodu, zástupců proexportních institucí a českých firem zorganizovalo MPO při příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky. Při této příležitosti ministryně Marta Nováková zdůraznila, že právě za první republiky patřily československý průmysl a strojírenství mezi celosvětovou špičku ať už šlo o automobilový průmysl, železniční dopravu, strojírenství, zbrojařství či rozvíjející se letectví. Předáním čestných plaket bývalým ministrům průmyslu a obchodu vyjádřila poděkování za jejich podíl na revitalizaci českého průmyslu po roce 1989, kdy se naší ekonomice podařilo do značné míry překonat ztrátu konkurenceschopnosti, s níž se průmyslový a zejména strojírenský vývoz potýkal v předchozích dekádách.
Naznačila rovněž směr, kterým by se česká ekonomika měla vydat v příštích letech. Chceme vysoce výkonnou ekonomiku, kde by se přidaná hodnota vytvářela a reinvestovala na vyšší úrovni, než dnes. To předpokládá, že se zde nadále budou úspěšně rozvíjet a zapouštět hlubší kořeny podniky zahraničních investorů, ale přechod na vyšší úroveň musí zvládnout především ty naše, domácí. Pokud bych měla zdůraznit jenom jednu věc, v čem je stoleté výročí výzvou a inspirací, pak tedy v jedinečném spojení české technické erudice a vynalézavosti, schopnosti přinášet originální řešení, produkty a technologie na úrovni světové špičky s relativně omezenými zdroji,uvedla ministryně Marta Nováková.
V diskuzi se přítomní hosté shodli v tom, že cestou k tomuto cíli je zvyšování technické a technologické připravenosti, implementace inovativních přístupů ve výrobě, tedy zaváděním principů Průmyslu 4.0, robotizace výroby a podpora digitalizace. Stát by měl vytvářet pro firmy ve všech fázích jejich vývoje takové podmínky, aby byly motivovány k inovacím a nabízely produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, a to hlavně s využitím vlastního know-how.
Ministryně Marta Nováková v této souvislosti představila vizi transformace naší ekonomiky v ekonomiku znalostní. Po vzoru vyspělých zemí je ambicí Ministerstva průmyslu a obchodu vytvořit funkční osu mezi aplikovaným výzkumem přes rozvoj inovativního podnikání, chytré investice až po expanzi českých firem do zahraničí.
K tomu by měla přispět i nová platforma Tým Česko. Tu tvoří agentury CzechTrade, CzechInvest, Technologická agentura ČR a finanční instituce ČMZRB, ČEB a EGAP. K podpisu memoranda se připojila i agentura CzechTourism.