Na potřebě nového stavebního zákona je shoda, připomínky a rozpory řešme společně

Délka stavebního řízení v České republice je na úrovni rozvojových zemí. Všichni partneři MMR se shodují, že je třeba s tím něco dělat. Právě nyní mají možnost jednat nad vypořádáním svých připomínek z mezirezortního připomínkového řízení.
„Nový stavební zákon, který byl připraven v souladu se schváleným věcným záměrem, není důvod stahovat. Návrh paragrafového znění není žádné dogma, jsme připraveni jednat. Nepišme si tedy výzvy, ale prosím komunikujme napřímo a ty problematické pasáže společně řešme. Navíc pan premiér dnes odsouhlasil posun termínu pro konečné vypořádání všech připomínek na konec března, tak aby bylo možné všechny řádně projednat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Hlavním smyslem celkové změny stavebního práva v České republice je zrychlení řízení a odstranění problémů, které vedou k současné situaci. Je skutečně třeba společně řešit připomínky a podněty. Výzvy bez konkrétních návrhů situaci neřeší. Hlavní momenty, které způsobují zdlouhavost řízení jsou: nedodržování lhůt ze strany státních institucí vůči občanům a roztříštěnost a nejednotnost v rozhodování stavebních úřadů.
Návrhy řešení: Nový stavební zákon s sebou přinese odbourání velkého počtu razítek, protože vyjádření velkého počtu dotčených orgánů bude koncentrováno pod jedno rozhodnutí stavebního úřadu. Dále se nastaví jasné a vymahatelné lhůty. Proto jsou navrženy institucionální změny, které vyřeší i v dnešní době nemožnost zastupitelnosti či sdílení úředníků.
„Souhlasíme se Svazem měst a obcí ČR, aby účinnost nového zákona byla zároveň s digitalizací. V hlavních principech se ztotožňujeme, pojďme tedy hledat řešení k jejich naplnění. Zároveň budu pokračovat v již započatých výjezdech do krajů, kde se plánuji sejít s představiteli samospráv,“ doplnila Klára Dostálová.
Připomínky k návrhu stavebního zákona jsou tříděny dle obsahu. Konečný počet připomínek bude znám v první polovině ledna 2020. (6.1.2020)