Na propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů v EU i za hranicemi vyčleněno 172 milionů eur

Evropská komise poskytne z rozpočtu EU na zemědělství 172,5 milionu eur na propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů v EU i na ostatních světových trzích.
V příštích třech letech se uskuteční 79 kampaní, které se zaměří na rozsáhlou řadu produktů, jako jsou mléčné výrobky, olivy a olivový olej a ovoce a zelenina.
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan k tomu uvedl: „Evropa je v celém světě známá vysokou kvalitou svých potravin a svým kulinářským dědictvím. Producenti v EU se mohou spolehnout na Evropskou komisi, že jim pomůže šířit zprávy o jejich vysoce kvalitních produktech po Evropě i za jejími hranicemi. Já sám jsem ve světě navštívil několik zemí, mj. Čínu, Japonsko, Mexiko nebo Kolumbii, abych zde otevřel nové trhy pro naše produkty. Máme před sebou velký potenciál.“
Programy mají pomoci producentům v zemědělsko-potravinářském odvětví EU s propagací kvality jejich produktů, a tím i jejich produktů jako takových v Evropské unii, a rovněž při otevírání nových trhů. Zaměřují se na řadu priorit, mimo jiné na zdůraznění kvality evropských potravin se zeměpisným označením nebo na způsoby ekologické produkce.
Z celkem 79 schválených programů je jich 48 určeno pro země, které nejsou členy EU. Významně zastoupena jsou i určitá odvětví produkce. 23 programů je například věnováno odvětví ovoce a zeleniny. K dalším odvětvím patří třeba odvětví sýrů nebo mléka a mléčných výrobků.
V letošním roce bylo na „jednoduché propagační programy“, které předložila jedna nebo více navrhujících organizací z téhož členského státu, přiděleno celkem 97 milionů eur. Z dalších 75,5 milionu eur se budou financovat „složené programy“, které předkládají nejméně dvě navrhující organizace z nejméně dvou členských států nebo jedna či více evropských organizací. Vybrané programy se týkají žadatelů z 19 členských států.
Souvislosti
Podat žádost o financování v rámci výzvy k předkládání návrhů, která byla zveřejněna v lednu 2018, mohla široká škála organizací, např. obchodní organizace, organizace producentů a zemědělsko-potravinářské subjekty odpovědné za propagační činnosti. Návrhy poté s pomocí externích odborníků zhodnotila Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA).
(16.10.2018)