Na ulicích prvorepublikové Prahy šlo o život

Po drncavých silnicích se neregulovaně pohybovaly bicykly, koňské drožky, lidové motocykly i první automobily a mezi nimi kličkovali chodci. Přestože se nejezdilo závratnou rychlostí, sílící silniční provoz provázely chaos a dopravní kolize. Celkový počet dopravních nehod byl sice o necelou polovinu nižší než dnes, ale policejní statistiky evidovaly jen tragické nehody. Úmrtnost byla tehdy jen v Praze třikrát vyšší než v současnosti…
Doprava v Praze 1932
Dokládají to data zveřejněná v článku „Statistika měst za rok 1932“ v časopise Zprávy Státního úřadu statistického. Informace o dopravních nehodách poskytly statistikům policejní úřady. Celkový počet nehod s následkem zranění dosáhl v Praze v roce 1932 téměř deseti tisíc (9 740). Na druhém místě se z větších měst umístilo s 1 285 nehodami Brno těsně následované Ostravou (1 278).
Prima jízda prvorepublikovou Prahou?
Při všech nehodách v Praze zemřelo 52 osob, z toho 46 lidí připravily o život automobily a motocykly a šest zemřelo při střetu s tramvajemi. Zraněno bylo 4 388 osob, z toho lehce 3 238 a těžce 1 150. Celkem 3 631 dopravních nehod způsobili řidiči „silostrojů“ (v tehdejších statistikách souhrnné označení pro auta a motocykly), pouliční dráha zavinila 1 427, jízdní kola 736 a jiné dopravní prostředky 3 946 nehod. Příčiny kolizí bohužel neznáme, protože v dobových statistikách tyto údaje zcela chybějí. Jistě by bylo zajímavé vědět, jakou roli v nich hrál alkohol, vysoká rychlost a jiné nedodržování pravidel silničního provozu. V každém případě k tomu přispěl i fakt, že motocyklisté nepotřebovali řidičské oprávnění a na získání vůdčího listu na automobil prakticky stačilo projet silnici. Uvedená čísla o dopravních nehodách v Praze jsou na svou dobu mimořádně vysoká. Vždyť v roce 1933 bylo v Praze registrováno jen 18 tisíc automobilů a 4,3 tisíce motocyklů. V celém Československu se na silnicích pohybovalo 67 tisíc osobních a 28 tisíc nákladních aut, 3,7 tisíce autobusů a 43,5 tisíce motocyklů.
Malé srovnání
V současnosti úřady evidují celorepublikově zhruba 5,5 milionu osobních vozidel, 690 tisíc nákladních automobilů, 21 tisíc autobusů a 1,1 milionu motocyklů. Přestože se přeplněné pražské silnice a ulice zdají být nebezpečné, nedá se říci, že by překonaly prvorepublikový dopravní chaos. V Praze žilo podle sčítání lidu z roku 1930 přes 950 tisíc obyvatel, což představovalo zhruba deset dopravních nehod na 1 000 obyvatel. V roce 2017 došlo v hlavním městě k celkem 23 tisícům dopravních nehod, v přepočtu na 1 000 obyvatel to bylo 17,9 události. Kolize si vyžádaly 17 lidských životů, dalších 2 107 osob při nich bylo zraněno, z toho 156 těžce. (1.11.2019)