Nábor nových členů sítě EMT

Až do 14. prosince 2018 mají české univerzity možnost podat si přihlášku do prestižní sítě sdružující evropské univerzity, které nabízejí kvalitní překladatelské magisterské studijní programy. Síť European Master's in translation (EMT) byla založena v roce 2006 z iniciativy Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise (DGT), které společně s řadou partnerských univerzit vypracovalo standardy kvality pro výuku překladatelů. Po zatím posledním výběrovém kole, které proběhlo v roce 2014, má síť již 63 členů z 22 zemí. Prozatím jediným českým členem sítě je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Přihlášky kandidátů o členství bude posuzovat komise složená z akademiků z odvětví translatologie. (29.10.2018)