Náklady na bydlení tvoří 26 % výdajů domácností EU

V roce 2020 představovaly položky „Bydlení, voda, elektřina, plyn a další paliva“ více než čtvrtinu (25,7 %) výdajů domácností v EU, což je nárůst o 2,2 procentního bodu (pb) ve srovnání s rokem 2019. „Potraviny a nealkoholické nápoje“ (+1,8 pb) a Nábytek a vybavení domácnosti (+0,5 pb) zaznamenaly také nárůsty mezi výdajovými kategoriemi domácností ,  které v roce 2020 představovaly 14,8 %, resp. 6,0 % celkových výdajů.
Tato zvýšení jsou v souladu s opatřeními na omezení a kontrolu mobility související s pandemií COVID-19 v členských státech EU. Tato rozhodnutí měla zjevně dopad i na další položky, zejména na „Restaurace a hotely“ (-2,7 pb), „Doprava“ (-1,5 pb) a „Rekreace a kultura“ (-0,9 pb), přičemž tyto kategorie představují 6,0, 11,6 % a 7,8 % celkových výdajů v roce 2020.
Jak jsme na tom v České republice
Housing, water, electricity, gas and other fuels (28.4% of total)
Food and non-alcoholic beverages (17.1% of total)
Transport (8.8% of total)
Alcoholic beverages and tobacco (8.4% of total)
Recreation and culture (8.2% of total)
Other goods and services (8.1% of total)
Restaurants and hotels (5.7% of total)
Furnishings and household equipment (5.6% of total)
Communications (3.2% of total)
Clothing and footwear (3.1% of total)
Health (2.8% of total)
Education (0.5% of total)
Přehled o výdajích v  jednotlivých zemích EU je na nodkazu 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/hhexpcofog/hhexpcofog_2020/?lang=en (27.12.2021)