Náklady na dopravu v domácnostech EU činí přes 1,1 bilionu EUR

V roce 2018 utratily domácnosti v Evropské unii (EU) 13,2 % jejich celkových spotřebních výdajů na dopravu. To představuje celkové výdaje přes 1,1 bilionu EUR, což odpovídá 7,2 % HDP EU nebo 2 220 EUR na obyvatele EU. Doprava je druhou největší výdajovou položkou EU po bydlení (24,0 % celkových výdajů na spotřebu). Na třetím místě následují potraviny a nealkoholické nápoje (12,1 %).
Nejvyšší podíl výdajů na dopravu utratí Slovinsko, Slovensko utrácí nejméně
V EU v roce 2018 byl podíl výdajů domácností na dopravu největší ve Slovinsku (16,9 %), před Litvou a Lucemburskem (oba 15,8 %). Následovaly Kypr (14,7 %), Francie (14,1 %), Německo (13,8 %), Maďarsko a Spojené království (oba 13,7 %).
Na opačném konci měřítka utratilo Slovensko (6,6 %) nejnižší podíl výdajů domácností na dopravu, následovalo Chorvatsko (9,7 %), Česko (10,4 %), Rumunsko (11,2 %), Belgie (11,4 %), Estonsko a Malta (oba 11,6 %), Lotyšsko (11,8 %) a Finsko (11,9 %).
Rumunsko zaznamenalo nejvyšší snížení výdajů na dopravu
V letech 2008 až 2018 se podíl výdajů na dopravu na celkových výdajích domácností ve většině členských států snížil nebo zůstal stabilní. Největší pokles za toto desetileté období byl zaznamenán v Rumunsku (z 15,1 % v roce 2008 na 11,2 % v roce 2018 nebo pokles o 3,9 procentního bodu (pb)) před Bulharskem a Kyprem (oba -2,5 pb) a Lucembursko (-2,0 pb).
Ve stejném období se podíl výdajů domácností na výdaje na dopravu zvýšil v devíti členských státech EU: Polsko (z 11,7 % v roce 2008 na 12,9 % v roce 2018 nebo nárůst o 1,2 pb), Slovinsko (+1,0 pb), Německo, Česko a Španělsko (všechny +0,6 pb), Irsko (+0,3 pb), Lotyšsko a Francie (oba +0,2 pb) a Slovensko (+0,1 pb).
Zdroj: Eurostat 8.1.2020