Nákup energie na komoditní burze umožňuje rychlou a pružnou reakci na cenový vývoj

Druhou konferenci na téma „Efektivní a bezpečné nákupy energií pro veřejnou a státní správu“ uspořádal 22. května v Brně Ekonomický deník a jeho vydavatelství Media Network. Akce se konala pod záštitou Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), hlavními partnery se znovu staly Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB) a advokátní kancelář Aurixa. Konference pomohla účastníkům s orientací v právním rámci upravujícím nákupy energií a přinesla jim řadu praktických návodů, postupů a zkušeností s nákupy krajů, měst a obcí na burzovním trhu.
Zástupci několika desítek samospráv a dalších organizací převážně z Moravy vyslechli příspěvek Miroslava Vrby, předsedy dozorčí rady Asociace energetických manažerů, k faktorům ovlivňujícím cenu energií. Někdejší předseda Energetického komitétu České republiky World Energy Council a přední expert v oblasti energetiky zmínil dvě kategorie jevů, promítajících se do cenového vývoje dodávek pro konečné zákazníky. Na jedné straně stojí tzv. kritické nejistoty, které jsou „noční můrou při odhadování cenového vývoje“ (legislativní a regulační nejistoty nebo např. aktuální otázka skladování elektřiny atd.), na druhé straně tzv. akční priority, které „nutí lidi z oboru odcházet z kanceláří dlouho po konci pracovní doby“, zejména vývoj ceny komodit uhlí, plynu, ropy a emisních povolenek.
O své zkušenosti se správným načasováním nákupu energií na komoditní burze se podělila ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje (EZAK) Miroslava Knotková. Agentura vznikla v roce 2006 na podporu zvyšování účinnosti, efektivnosti a soběstačnosti ve využívání zdrojů energie a její služby jsou zaměřeny na bezplatné poradenství organizacím kraje, městům, obcím a dalším subjektům ve Zlínském kraji. „Na Českomoravské komoditní burze nakupujeme od roku 2010 a s tímto druhem nákupu jsme zcela spokojeni,“ poznamenala. Zdůraznila přitom, že trh komoditní burzy dává veřejné správě řadu možností (rychlost a flexibilita nákupu), současně ale od ní vyžaduje aktivní přístup a správné načasování celého procesu. Příkladem podle ní je nákup elektřiny a plynu Zlínským krajem v letošním roce, kdy se v součinnosti s dohodcem podařilo zachytit aktuálně nízké ceny z počátku roku.
Zkušenost České Vsi, která nakupuje elektřinu a plyn na ČMKB spolu s městy Šumperk, Jeseník a Mohelnice, představil starosta obce Petr Mudra. Díky rozumné centralizaci se těmto samosprávám podařilo stlačit dodavatelské marže a za léta společných nákupů ušetřit miliony korun. „Spojení se Šumperkem, Jeseníkem a Mohelnicí se nám osvědčilo,“ uvedl. Poukázal ale i na úskalí přílišné centralizace, kdy se ve snaze zvýšit objem poptávky ke společnému nákupu spojili navíc s jedním krajským městem. Nákup byl ale příliš zdlouhavý a administrativní náročnost vzrostla. Při následujícím nákupu už se moravské samosprávy vrátily zpět k osvědčenému modelu.
Na konferenci byly diskutovány různé formy nákupu energií od prosté akceptace nabídky dodavatele přes otevřené řízení s e-aukcí až po zajištění dodávek na komoditní burze. Účastníci panelové diskuse se na základě svých zkušeností shodli na tom, že varianta nákupu na plně funkční komoditní burze je optimální.
Právní pohled na tuto problematiku uvedli Jaroslav Borovička (advokátní kancelář Aurixa) a Petr Rudolf (advokátní kancelář Kruták & Partners), kteří kromě právních rozborů zdůrazňovali zejména zásadu péče řádného hospodáře a principy efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti. Zkušenosti veřejných zadavatelů doplnili zástupci společnosti FIN-servis, která působí jako zprostředkovatel nákupů (dohodce) na Českomoravské komoditní burze Kladno, o příklady dobré praxe, shromážděné během své dlouholeté činnosti v oblasti nákupů energií po celé České republice.
Podle místopředsedy Českomoravské komoditní burzy Kladno Jaromíra Čermáka se na kladenské burze dlouhodobě soustředí přes 90 procent burzovních nákupů konečných zákazníků v ČR. Svými parametry, zejména likviditou, kontinuálně vydávanými cenovými informacemi, přítomností kvalitních účastníků trhu, ale i zakotvenými principy čestnosti a nestrannosti plní ČMKB roli centrálního tržního místa pro obchodování dodávek energií. V otázce efektivity nákupu poukázal na srovnání průměrných dodavatelských marží obchodníků s elektřinou, které na ČMKB v roce 2017 dosahovaly 3,8 procenta a v cenově turbulentním loňském roce 6,3 procenta. Na konkrétních příkladech prezentoval, že dodavatelské marže se ve stejném časovém období u klasických veřejných zakázek pohybovaly nejčastěji v rozmezí 10 až 20 procent. Zástupcům měst a obcí proto doporučil, aby si zjistili, na jaké obchodní platformě, resp. na kterém burzovním trhu je nákup energií nejvíce efektivní.
Na téma navázal Tomáš Vlček, ředitel úseku marketingu ČMKB, který se věnoval nákupní strategii z hlediska způsobu fixace ceny a popsal rozdíly mezi jednorázovou fixací ceny a postupnou fixací ceny a jejich jednotlivé výhody a nevýhody.
Své zkušeností s nekalými praktikami při prodeji energií městům a obcím sdělil účastníkům konference z videozáznamu senátor a starosta Chrastavy Michael Canov. Zmínil dva případy, kdy město bylo vystaveno tlaku „nástupnických firem“ po zkrachovalé Energii pod kontrolou na prolongaci smluv, resp. na platbu již jednou uhrazené energie. Starosta detailně popsal soudní líčení s dvěma subjekty, z nichž první již skončilo pravomocným verdiktem ve prospěch města Chrastavy. (29.5.2019)