Nálada se v Německu dle indexu ZEW výrazně zlepšila

Pavel Peterka, hlavní ekonom Roklen Holding a.s.  
Šetření v rámci ZEW indikátoru ekonomické nálady odhalilo v Německu výrazné zlepšení. Lednové výsledky ukazují na zlepšení o vysokých 21,8 bodů na 51,7 bodu. Výhled ukazuje, že více než 60 % dotázaných expertů očekává zlepšení ekonomické situace a hospodářský růst v Německu v následujících šesti měsících. Jedním dechem je však nutné dodat, že současnou situaci v Německu hodnotí jako dobrou pouze 14,8 % dotázaných. Zhruba 19 % pak hodnotí situaci jako špatnou a zbytek pak jako standardní.
Zlepšení ekonomické situace v následujících měsících očekává také 57 % dotázaných v eurozóně. Jedním z důvodů pro relativně pozitivní očekávání je faktor počasí, kdy teplejší počasí v jarních a letních měsících by mělo omezit šíření nákazy viru COVID -19. Pozitivní výsledky z Německa a z eurozóny jsou jistě dobrou zprávou pro euro. Pokud se tato očekávání naplní, pak by mohla ECB přistoupit k rychlejšímu tempu omezování nákupu aktiv, což by vytvořilo tlak na silnější euro.
Naproti tomu pouze 38,1 % dotázaných očekává zlepšení situace v Číně, což je zřejmě způsobeno pokračujícími problémy tamní ekonomiky. Situace v USA je odlišná od eurozóny. Z dotázaných očekává zlepšení situace pouze 29,3 %, což je v rámci srovnání regionů nejméně. Na druhou stranu zhoršení očekává pouze 6,9 % dotázaných, což je naopak výsledek nejlepší. Náladu v USA tak lze v současné době popsat jako opatrnou spíše než pesimistickou. (18.1.2022)
 
Zdroj: https://www.zew.de/en/press/latest-press-releases/significantly-more-optimistic-outlook