Národní zpěvník 13: Staročeský povzdech, Staročeská válečná

Staročeský povzdech
Aby nás pán Bůh miloval, miloval,
hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal,
nic nežádáme
jenom to samé,
aby nás pán Bůh miloval, miloval.
 
Aby vás pán Bůh miloval, miloval,
hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal:
nic nežádáme,
jenom to samé,
aby vás pán Bůh miloval, miloval.
 
Aby je pán Bůh miloval, miloval,
hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal:
nic nežádáme,
jenom to samé,
aby je pán Bůh miloval, miloval.
 
Staročeská válečná
Kdož jste boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od Boha pomoci
a doufejtež v něho,
že konečně s ním
vždycky zvítězíte.
 
Tenť Pán velí se nebáti
záhubcí tělesných,
velíť i život ztratiti
pro lásku bližních svých,
proto posilňte
zmužile srdcí svých.
 
Kristus vám za škody stojí,
stokrát víc slibuje;
pakli kdo proň život složí,
věčný míti bude;
blaze každému
kdož na pravdě sejde.
 
Protož střelcí, kopidlnící,
řádu rytířského,
sudličníci a cepníci
lidu rozličného,
pomnětež všickni
na Pána štědrého.
 
Nepřátel se nelekejte,
na množství nehleďte,
a s tím vesele vzkřikněte,
řvouc: Na ně! hrr na ně!
braň svou rukama chutnejte
Bůh náš Pán! vzkřikněte,
bite, zabite,
žádného neživte!