Národní zpěvník 18: Staročeský hymnus, Českým písním

Staročeský hymnus
Svatý Václave,
vévodo české země
kníže náš,
pros za nás,
svatého Ducha.
Kriste elejson!
 
Ty jsi dědic České země,
rozpomeň se na své plémě;
nedej zahynouti
nám ni budoucím,
svatý Václave.
Kriste elejson!
 
Pomoci my tvé žádáme,
smiluj se nad námi:
utěš smutné,
zažeň vše zlé,
svatý Václave.
Kriste elejson!
 
Nebeské jest dvorstvo krásné,
blaze tomu, kdož tam dojde,
v život věčný,
oheň jasný
svatého Ducha.
Kriste elejson!
 
Maria, matko žádoucí,
tys královna velmohoucí,
prosiž za ny
za křesťany,
svého Syna,
Hospodina.
Kriste elejson!
 
Andělé svatí nebeští,
račte nás k sobě přivésti,
tam kde chvála
nepřestává
věčného Boha.
Kriste elejson!
 
Všickni svatí za nás proste,
zahynouti nám nedejte:
svatý Víte, svatý Norberte.
svatý Zikmunde,
svatý Prokope,
svatý Vojtěše,
svatý Jene Nepomucký,
svatá Ludmilo,
svatý Václave,
Kriste elejson!
 
Bohu Otci chválu vzdejme,
svatým křížem se žehnejme.
ve jménu Otce
i Syna Jeho
i Ducha svatého.
Kriste elejson!
 
 
Českým písním
Písně dcery ducha mého
plody srdce slovanského
vám posílám do světa;
jděte, milé, tiché dítky
sbírejte si citů kvítky,
jimiž vlasť je poseta
 
Jděte k hájům, jděte k sadům,
jděte k chýškám, jděte k hradům
zapějte tam v pokoře;
a kde se vám pyšní zdají
a před vámi zavítají,
zapějte jim na dvoře.