Národní zpěvník 22: Prosba za déšť, Prosba za déšť májový, Čas a déšť

Prosba za déšť
Ach spadni, spadni, rosičko,
vláho požádaná!
Vypros ji, Boží rodičko!
u Ježíše Pána.
Zavlažiž zemi vypráhlou,
obživ bylinku uvadlou,
ó Kriste Ježíši,
Otče náš nejvyšší!
 
Pro tvou žízeň na tvém kříži
smiluj se, ó Pane!
Napoj zemi, neboť žízní,
puká se a prahne.
Tím všecky zemské úrody,
z povětří deštivé vody
tratí se a hynou,
Bože, ať nezhnynou!
 
Otvoř oblaky zavřené
pro tvůj pot krvavý!
Napoj zemi, neb potřebné
požaduje vláhy.
Uděl nám úrody zemské,
vypusť průduchy nebeské,
dej tichou rosičku,
náš milý tatíčku!
 
Mladí, staří, malé dítky,
i všechna hovádka
od tebe své živobytí
mají nebožátka.
Ty jsi je ráčil stvořiti,
račiž je i obživiti,
potravou opatřit,
pastvy hojné popřít!
 
 
Prosba za déšť májový
Jdou kravičky jdou,
z pastvy dědinou.
Co to ale bučí?
Že se tuze mračí
dneska k víčerou.
 
Ach co by chtělo,
aby pršelo
to májové zlato,
my prosíme za to,
aby se lilo.
 
Nebeská manna,
prš nám do rána;
aby réž narůstla
a pšenička zhustla,
však to pán Bůh dá.
 
 
Čas a déšť
O daj, Bože, času,
na tu drobnú chasu,
nebožátka malí,
čo na poli pasú.
 
Daj, Bože, daždíčka,
na ty obilíčka,
aby hojně bolo
nového chlebíčka.