Národní zpěvník 38: Zvoneček, Blahoslavený sládek, Pivo s bobkem

Zvoneček
Slunce se za hory sklání,
na nebi měsíček již;
zvoneček s věže vyzvání,
o den že k hrobu zas blíž.
Zvonečku milý,
kéž zvučný tvůj hlas
všechny nás ze sna libého
ku práci probudí zas.

V poledne, u večer, z rána
k modlitbě, zvonečku, zveš;
zvukem svým líbezným Pána
Boha jen chváliti chceš.
Zvonečku milý,
kéž zvučný tvůj hlas,
všechny nás ze sna libého
k modlitbě probudí zas.
 
Bože, až zavřeš tvou mocí
oči nám naposled v sen,
víme, že po dlouhé noci
vzejde všem jasný zas den.
Zvonečku milý,
kéž zvučný tvůj hlas,
celému zvěstuje světu,
z hrobu že vstaneme zas.
 
 
Blahoslavený sládek
Blahoslavený sládek,
který první pivo vařil:
ale zlořečená šelma,
který ho první platil.
Sbor: Sicut erat in principio,
et nunc, et semper
et in saecula saeculorum, amen.

Blahoslavený šenkýř,
který pijákům věří:
ale zlořečená šelma,
který jim pěnu měří!
Sbor: Sicut erat in principio,
et nunc, et semper
et in saecula saeculorum, amen.
 
Blahoslavený šenkýř,
který pijákům čeká:
ale zlořečená šelma,
který jim čepice smeká.
Sbor: Sicut erat in principio,
et nunc, et semper
et in saecula saeculorum, amen.
 
 
Pivo s bobkem
Píme pivo s bobkem,
jezme bedrník,
nebudeme stonat,
nebudeme mřít;
tak ta bába říkávala,
když do lesa chodívala
na ten bedrník.