Národní zpěvník 40: Pevný úmysl, Pijáková poslední vůle, Kamarádská, Napomenutí, Napí se!

Pevný úmysl
Nepůjdeme domů, až ráno,
až bude ustláno;
nepůjdeme domů, až ráno,
až bude den;
až bude svítání,
půjdeme k snídaní;
nepůjdeme domů, až ráno,
až bude den.
 
Nepůjdeme domů, až ráno,
až bude dohráno;
nepůjdeme domu, až ráno,
až bude den;
když vyjde dennice,
je konec muzice;
nepůjdeme domů, až ráno,
až bude den.
 
 
Pijákova poslední vůle
Když jsou naší pívávali,
tak i my pít budem;
oni málo zachovali,
my nic mít nebudem.
Pobudem, nebudem,
světa nepřebudem;
a co po nás zůstane,
kdo ví, kdo to dostane!
Však já nevím mnoho-li?
živ jsem nevím dlouho-li?
umřu, nevím brzo-li?
doma nebo na poli?
a co po mně zůstane,
veselým se dostane:
však já nevím brzo-li?
 
 
Kamarádská
Když jsme se tak sešli,
kamarádi z mokré čtvrti!
když jsme se tak sešli
pospolu,
dejme sobě nalejt!
kamarádi z mokré čvrti!
dejme sobě nalejt
poznovu;
žena doma hospodaří,
neví jak se muži daří:
my se máme pěkně,
peníze jsou v pekle;
my se máme pěkně,
peníze ty tam!
 
 
Napomenutí
Pí, synáčku, pomaloučku,
pí, synáčku, pomalu:
máš maličkou stodoličku,
máš maličkou stodolu!
 
Pivo sem, pivo tam!
muzikanti hrejte:
však já vám zaplatím,
nic se nestarejte!
Napí se!
Napí se, bratříčku, napí se,
však on to pan šenkýř napíše;
napí se, bratříčku, napí,
dokud tě tatíček šatí:
až on tě přestane šatit,
sotva se budeš moc napít;
napí se, bratříčku, napí se,
však on to pan šenkýř napíše.