Národní zpěvník 41: Útěcha, Nepí!, Sklenici!, Kde je sládek

Útěcha
Hejdumdá, hejdumdá!
však nás Pán Bůh nezandá:
zandá-li nás do bláta,
on nás zase vydrápá;
hejdumdá, hejdumdá!
však nás Pán Bůh nezandá!   
 
Hejdumdá, hejdumdá!
však nás Pán Bůh nezandá:
zandá-li nás do louže;
hejdumdá, hejdumdá!
však nás Pán Bůh nezandá!
 
 
Povzbuzení
Bratří, bratří!
buďme jen veselí,
bratří, bratří!
radujme se!
nouze nám přestala,
bída nám nastala;
bratří, bratří!
radujme se.
 
 
Nepí!
Kamaráde, nepí,
chalupa ti letí,
zabije ti ženu,
zůstanou ti děti:
nechoď tam, nepí ho,
toho piva hořkýho!
 
„Kamaráde, jen pí,
ať chalupa letí;
vezme-li čert ženu
vezme taky děti:
pojď jen tam, dej si ho,
toho piva hořkýho!“
 
 
Sklenici!
Sklenice skleněná
osmikrejcarová!
kdo se tě přidrží,
ten nic nezachová.
 
Já se tě přidržel,
nic jsem nezachoval!
co jsem ve dne vydělal
v noci jsem pochoval.
 
 
Kde je sládek
Kde je sládek, tam je mládek
tam je také pivovárek;
kde se pivo vaří,
tam se dobře daří;
pojďme tam a píme ho
až do rána bílého!
 
Pivo píme, ať to zvíme,
zdali sobě rozumíme;
Máme-li se rádi,
jsme-li kamarádi;
pojďme tam a píme ho
až do rána bílého!
 
Pivo píti, vesel býti,
hezké děvče milovati,
to nás, bratří milí,
blaží každou chvíli!
pojďme tam a píme ho
až do rána bílého!
 
Pivo píti, vlasti žíti,
řeč a krále slušně ctíti;
tak zní naše právo,
Česko ať je zdrávo!
pojďme tam a píme ho
až do rána bílého!