Národní zpěvník 50: Zakleté sestry, Zakletá dcera

Zakleté sestry
Dole pod Smolenským zámkem
přetekává voda jarkem,
keď hvězdičky vychádzajú
húsky se tam kúpavajú,
dve husičky, dve sestřičky
zaklnuté od mamičky.
 
A keď ony vychádzajú
tak sa ony shovárajú:
Sestro s zlatýma krídlama
už sú hvězdičky nad nama,
plujme na dol po tom jarku
až k tomu našemu dvorku.
 
Mati sedí u lavičky
drobí kůrky do vodičky,
drobí kůrky ai strídečku
zlatým húskám do jarečku:
sbírajte si moje děti
čo vám drobí smutná mati.
 
Tak sa ony shovárajú
a milostně objímajú,
na svú bídu nariekajú,
své mati sa zaželajú
až do šerého svitání,
až do ptačího zpívání.
 
Keď hvězdičky zapadajú
žalostně sa rozlučujú,
každá dává svojej mati
z krídelenka pérek zlatý,
z krídelenka pérek zlatý
čo stojí za peňáz zlatý.
 
 
Zakletá dcera
Mati diovča zháňá,
z postele za rána:
„Ana moja Ana,
choďže ty na vodu,
na vodu studenú,
pod lipu zelenú.“
 
Šla Ana pre vodu,
na lúčku zelenú,
nemohla načrieti,
pre stuďnu srubenú.
 
Mať na ňu volala:
„An moja, Ana,
kdeže si tak dlúho?
Bodaj zkameněla!
 
Krhla zkameněla
meravým kamenom,
Ana zdrevěněla
zeleným javorom.
 
Leží vedla, leží
jeden chodník pravý,
išli dva mládenci,
dva bratia vandrovní
oba boli hudci:
 
„Ach, bratříčku milý,
kolký sme svet prešli,
ešče sme takého
javora nenašli;
odtnimeže si my
po jedných husličkách
po druhých sláčíkách.“
 
Prvý raz zaťali,
krev z neho ronila,
hned sa polakali,
na zem popadali.
Druhý raz zaťali,
slovo uslyšali:
 
„Rúbajte, rúbajte,
jen srdce neraňte,
ništ sa vy nebojte,
ale si odtnite
na jedny husličky,
na druhé sláčíky.
 
Choďte, prehúdajte
pred mej matky vráta:
„Toto je ta panna,
v javoru zakliata,
toto sú husličky,
z tej vašej Aničky,
a tyto sláčíky,
z jej pravej ručičky!“
 
Išli ti mládenci,
žalostně hrajúci.
Keď matka slyšala,
na okno bežela:
 
„Ach, mládenci moji,
choďte že preč, choďte,
a žial mi nerobte,
však ho já dosti mám,
že Aničky nemám!“