Národní zpěvník 9: Mládenecká

Mládenecká
My jsme čupr mládenci
a žijem bez starostí,
třebas jsme peněz neměli
mažeme šišku dosti,
zlá huba na nás neplatí,
my čupr panny máme
a proto sklenku pozdvihněm
a čupr zazpíváme:
Ať žijí čupr mládenci
bez starosti, jen v radosti,
ať žijí čupr mládenci,
sláva jim!
 
Naše Praha, matka měst
má čupr synů hojnost,
kteří jí dělat jenom čest
mají za svoji povinnost,
hospoda, karty, děvčata
a čupr hudbu k tomu,
kouřit jenom cigareta
a chodit ráno domů.
Ať žijí čupr mládenci
bez starosti, jen v radosti,
ať žijí čupr mládenci,
sláva jim!
 
My scházet nikde nesmíme,
nás spatřiti lze všude,
ať je to pohřeb, paráda,
neb manévr u Chuchle,
bez nás by nebyl žádný špás,
my „legraci“ děláme
a když jsme nejvíc veselí,
tu sobě zazpíváme:
Ať žijí čupr mládenci,
bez starosti, jen v radosti,
ať žijí čupr mládenci,
sláva jim!
 
S jarem nastává pro nás „hec“
tu na poutě chodíme,
žádný z nás není lakomec
dost „srdcí“ nakoupíme,
o Fidlovačce do Nuslí
táhnou nás celé řady,
do noci jsme tam veselí,
zpěv rozléhá se všady.
Ať žijí čupr mládenci,
bez starosti, jen v radosti,
ať žijí čupr mládenci,
sláva jim!
 
V létě výlety děláme,
do Krče neb do Šárky,
pannu po straně vlečeme
to je vám pohled ňáký,
napálenou má „ofinu“,
„Artura“ jako ranec
a nejmilejší zábavou,
jest nám jen čupr tanec.
Ať žijí čupr mládenci,
bez starosti, jen v radosti,
ať žijí čupr mládenci,
sláva jim!
 
V zimě pěstujem merendy,
také maškarní bály,
kdo do nás by chtěl „vandrovat“
no, ten se ňák napálí,
neb my jsme hoši od rány
a „basu“ vždy držíme,
koho do rukou dostanem
jistě ho vyhodíme.
Ať žijí čupr mládenci,
bez starosti, jen v radosti,
ať žijí čupr mládenci,
sláva jim!
 
Pro všecky tyto vlastnosti,
jest národ na nás hrdý,
přetvářku tu my neznáme,
tak jsme již od přírody,
neohroženost, statečnost,
naše nejlepší ctnosti,
takovými jsme bývali
a budem do věčnosti.
Ať žijí čupr mládenci,
bez starosti, jen v radosti,
ať žijí čupr mládenci,
sláva jim!