Návrh na legalizaci domácího pálení alkoholu ČR zablokovala

Ve dnech 7. a 8. listopadu se v Bruselu uskutečnilo další pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU.
Na pořad náročného jednání byla zařazena řada důležitých témat a legislativních návrhů z oblasti spotřebních daní a DPH. Českou delegaci vedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, která společně s ostatními ministry financí schválila opatření umožňující České republice používat plošný reverse charge mechanismus. Dále na základě mandátu od vlády využila právo veta proti zavedení možnosti domácího pálení alkoholu. Rada ECOFIN se věnovala také otázkám zdanění digitální ekonomiky a proběhlo i společné zasedání ministrů financí a školství k otázkám vzdělávání.
Reverse charge
Rada ECOFIN schválila žádost ČR na zavedení plošného reverse charge mechanismu v oblasti DPH na transakce převyšující 17 500 eur (v přepočtu cca 450 000 Kč). Tímto se završilo pětileté úsilí České republiky. Toto opatření, které musí být následně zapracováno do zákona o DPH, je jedním z pilířů boje vlády ČR proti daňovým únikům v oblasti DPH.
E-VDO
Jednání pokračovalo schválením přepracovaného znění směrnice o obecné úpravě spotřebních daní a nařízení o správní spolupráci. Důležitou součástí těchto novel, kterou ČR dlouhodobě podporuje, je zavedené elektronického systému pro pohyb výrobků ve volném oběhu, tzv. e-VDO, po němž již delší dobu volají čeští výrobci vína zejména kvůli ochraně českých spotřebitelů.
Alkoholová směrnice
Návrh na legalizaci domácího pálení alkoholu byl součástí tzv. alkoholové směrnice, která obsahuje mj. harmonizaci spotřební daně z lihu. ČR s ohledem na zdravotní a fiskální rizika dlouhodobě nesouhlasí s umožněním domácí výroby lihu osvobozené od spotřební daně. Proto ČR využila podmínky jednomyslnosti při hlasování v daňových záležitostech a zablokovala tento návrh.
„Už několikrát jsme jasně řekli, že chceme chránit zdraví i životy našich občanů a nevystavovat je rizikům, která si ještě živě pamatujeme z období metanolové aféry. Umožnění nekontrolované domácí výroby lihu, byť v jednom státě Evropské unie, by se díky volnému pohybu zboží projevilo i v dalších státech. I kdyby byly zavedeny navrhované limity ročního objemu vypáleného alkoholu na jednu domácnost, nedovedeme si představit, že by v praxi mohla fungovat jejich kontrola,“ říká Alena Schillerová.
Digitální daň
Daňová témata byla zakončena informací o aktuálním vývoji v oblasti digitálního zdanění jak na mezinárodní, tak na evropské úrovni.
„Česká republika od počátku podporuje řešení digitální daně na mezinárodní platformě OECD. Jelikož se však stále nedaří dosáhnout shody, museli jsme v mezidobí přistoupit k návrhu dočasné vyrovnávací digitální daně na naší národní úrovni, stejně jako to udělaly další evropské státy,“ komentuje postoj ČR Alena Schillerová.
Společné jednání ministrů financí a školství
Během pátečního dopoledne zasedala Rada ECOFIN netradičně v rozšířeném formátu společně s ministry školství zemí EU. Hlavním tématem debaty bylo financování a efektivita vzdělávacích systémů, zejména investice do vzdělání. ČR přitom považuje otázku investic do lidského kapitálu za stěžejní faktor pro udržitelný růst, přičemž z hospodářského pohledu se jedná o velmi aktuální téma zejména s ohledem na populační projekce napříč většinou zemí Evropské unie. Tento postoj je zcela v souladu s prioritou vlády, která spočívá v razantním zvyšování mzdového ohodnocení učitelů.
„Výrazně zvyšujeme celkové výdaje na vzdělávání, které se v posledních letech konečně stalo jednou z rozpočtových priorit státu. Je to jasně vidět na vývoji platů učitelů. Zatímco v roce 2014 dosahovala průměrná výše učitelského platu 26 397 korun, v letošním roce to bude již 38 231 korun. Naším cílem je, aby průměrný plat učitele v roce 2021 přesáhl částku 45 tisíc korun, tedy byl na úrovni 150 % roku 2017,“ dodává ke společnému jednání Alena Schillerová. (8.11.2019)