Návrh na obžalobu za vystavování prázdných osvědčení

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v těchto dnech ukončili vyšetřování korupčního případu s pracovním názvem FITKO. Státnímu zástupci podali návrh na obžalobu 13 osob v souvislosti s vystavováním rostlinolékařských osvědčení k zásilkám květin a ovoce vyvážených do zemí Ruské federace a Běloruska.
Ze zajištěného důkazního materiálu vyplývá, že část obviněných (zaměstnanci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského - ÚKZÚZ) měla po vzájemné dohodě s dalšími osobami dlouhodobě vydávat na zboží rostlinného původu směřujícího do zemí Ruské federace a Běloruska prázdná rostlinolékařská osvědčení bez jakéhokoli bližšího popisu zboží. Operativně pátracími prostředky se kriminalistům podařilo zadokumentovat protiprávní jednání některých úředníků, kteří za vystavení prázdných rostlinolékařských osvědčení opatřených pouze jejich podpisem a otiskem kulatého razítka, aniž by byla provedena zákonná kontrola, měli převzít předem stanovenou finanční částku. Za jedno rostlinolékařské osvědčení tak měla být předána částka v minimální výši 600 Kč. Tímto způsobem mělo být v průměru vystaveno 500 nezákonných osvědčení za pouhý měsíc.
Díky dalším obviněným osobám pak tato neúplná rostlinolékařská osvědčení měla být vyplněna údaji o vyváženém zboží a následně prostřednictvím dalších osob a přepravních zásilkových služeb putovala do Polska a Litvy. V těchto státech pak měla být osvědčení přiřazována k jednotlivým rostlinným zásilkám přepravovaných kamionovou nebo leteckou dopravou do zemí Ruské federace či Běloruska.
Návrh na podání obžaloby byl podán pro trestné činy "zneužití pravomoci úřední osoby", "padělání a pozměnění veřejné listiny", "přijetí úplatku" a "podplacení".
Trestní stíhání osob je vedeno na svobodě. Spisový materiál byl již předán státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Tachově. (5.9.2019)