Navrhněte si rozváděč online podle vašich potřeb

Společnost  Bonega vychází vstříc požadavkům a potřebám zákazníků a přichází s novinkami, které dávají možnost řešit jejich požadavky přesně na míru a přináší úspory energie, vody a tím i peněz. Jednou z nich je aktualizované sestavení rozvodnice pomocí online konfigurátoru.  Zájemce získá výrobní štítek s QR kódem včetně příslušné dokumentace, která vždy odpovídá nejnovějším normám. Online řešení navíc umožňuje kombinovat přístroje a skříně od různých výrobců.
Výhoda tohoto řešení vynikne ve srovnání programů na návrh rozváděčů.
Současné programy
► Podporují jen přístroje a skříně výrobce, který program vytvořil.     
► Windows aplikace nebo Excel soubory.        
► Vytištěnou dokumentaci je třeba při revizi fyzicky dohledat.             
► Při úpravě cizího rozváděče je třeba pracně vytvořit zcela novou dokumentaci.
Online aplikace Návrh rozváděče.cz
► Podporuje tisíce skříní a přístrojů od různých výrobců.
► Online aplikace je dostupná v prohlížeči kdykoliv a kdekoliv bez instalace.
► Dokumentace je uložená online a kdokoliv ji může načíst přes QR kód na výrobním štítku.
► Po načtení QR kódu lze snadno provést pouze potřebné úpravy a vygenerovat novou dokumentaci.
Jak to funguje v praxi
1. Zvolte jaké přístroje a v jakém zapojení mají v rozváděči být.
2. Program automaticky spočítá nejhorší možné zatížení dané kombinace a nabídne vhodné skříně.
3. V čelním pohledu rozmístěte přístroje do skříně.      
4. Doplňte firemní údaje, které si přejete mít uvedeny v dokumentech.            
5. Veškerá vyhotovená dokumentace bude obratem zaslána na Váš email.
Výhody aplikace jsou následující
Skutečný fyzikální výpočet tepelného zatížení
Aplikace automaticky vypočítá nejhorší možné tepelné zatížení pro danou konfiguraci přístrojů a nabídne na základě toho na výběr vhodné skříně od různých výrobců. Máte tak vždy jistotu, že nehrozí nebezpečí požáru.
Široký sortiment skříní a přístrojů od různých výrobců
Aplikace umožňuje sestavit rozvodnici ze stovek přístrojů a skříní od různých výrobců. Dokumentace je však platná výhradně jen pro konkrétní značky přístrojů, které jsou v aplikaci schválené daným fyzikálním výpočtem. Pokud si přejete použít přístroje či skříně, které v nabídce nejsou, je možné je na vyžádání přidat. Více naleznete v přehledu skříní a přehledu přístrojů.
Automaticky vyplněná, vždy platná dokumentace
Veškerou dokumentaci aplikace vyplní za Vás na základě technických parametrů přístrojů a skříní. Neustále je sledován vývoj legislativy a dokumentaci aktualizována. Máte tak jistotu, že Vaše rozvodnice nebude při revizi zbytečně zamítnuta.
Generování uživatelských popisků včetně fáze
Pokud v průběhu sestavování rozvodnice vyplníte i popisky u přístrojů, získáte na konci uživatelské popisky ve správných rozměrech pro každý přístroj k vytištění a vystřižení. Na popiscích jsou automaticky barevně i textově odlišeny fáze, na kterých je přístroj zapojen.
Dokumentace dostupná přes QR kód na výrobním štítku
Součástí každého výrobního štítku je i QR kód, který je možné načíst chytrým telefonem přímo přes web navrh-rozvadece.cz. Po načtení QR kódu se ihned zobrazí dokumentace k danému rozváděči. I přímo v terénu tak máte okamžitý přístup k veškeré dokumentaci i k rozváděči, který jste nikdy předtím neviděli.
Snadné úpravy existujících rozvodnic
Jakoukoliv rozvodnici vytvořenou pomocí aplikace Ověření návrhu.cz lze snadno zkopírovat a upravit. Stačí načíst QR kód na výrobním štítku a kliknout na tlačítko "Vytvořit nový rozváděč se stejnými přístroji". Snadno a rychle tak můžete do rozvaděče doplnit či odebrat přístroj a během pár minut získat opět platnou dokumentaci a nový výrobní štítek.
Výhody
► Celý proces získání ověření návrhu (typové zkoušky) trvá přibližně 10 minut.
► Nevyplňujete nic 2x nebo zbytečně zdlouhavě.
► Vše, co lze odvodit, je doplněno automaticky.
► Veškerou dokumentaci k výrobě rozváděče obdržíte obratem na email.
►Dokumentace odpovídá souboru norem řady ČSN EN 61439.
Koronaviru navzdory
V uplynulých měsících nehledě na epidemii COVID-19 ve společnosti nelenili, ale pokračovali v započaté práci. Došlo mj. k rozšíření přístrojů a skříní podporovaných aplikací Návrh rozváděče.cz. Dnes již zahrnuje přes 17 000 přístrojů a 1 400 typů skříní. Byla vylepšena i samotná aplikace. Od základu se přeprogramoval systém rozmístění přístrojů do rozváděče, aby byl spolehlivější a fungoval i na dotykových zařízeních jako např. iPad. Místo přetahování myší je možné umisťovat přístroje do rozváděče pouhým klikáním. Systém také nově umožňuje vkládání i velmi rozměrných přístrojů zabírající vysoký počet modulů (např. nedávno doplněné elektroměry).
Další informace, podrobný návod a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na https://www.navrh-rozvadece.cz/ Zdroj:  CzechIndustry 2/2020