Návštěvnost z ciziny i tuzemska rostla stejným tempem

Ve 2. čtvrtletí 2019 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 4,9 % a počet přenocování o 
3,8 %. Návštěvnost nepřetržitě roste již šestým rokem a dynamika růstu domácích a zahraničních hostů se vyrovnala.
Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2019 celkem 14,0 milionu nocí, což bylo o 3,8 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil o 3,9 %, rezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 3,8 % více nocí než vloni. Z celkového počtu nocí se 67 % uskutečnilo v hotelích, 10 % v penzionech a na kempy, chatové osady či turistické ubytovny připadalo 23 % nocí. Z pohledu regionů se nejvíce přenocování v absolutním vyjádření uskutečnilo v Praze, kde však bezmála 9 z 10 nocí připadalo na nerezidenty. Domácí klientela strávila nejvíce nocí v Jihočeském, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji.
Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 5,8 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 4,9 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 4,9 %, resp. o 4,8 %). Návštěvnost hotelů se meziročně zvýšila o 4,7 % (4,1 milionu hostů), v penzionech se ubytovalo o 7,4 % více osob a kempy přivítaly na začátku letní sezóny o 4,7 % více hostů než vloni. Regionálně přibylo návštěv ve 13 krajích České republiky. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů celkem zaznamenaly Liberecký a Olomoucký kraj (shodně o 12,4 %) a také Pardubický kraj (o 11,0 %). Návštěvnost se snížila pouze na Vysočině o 1,4 %, z toho pokles rezidentů činil 2,2 %.
Zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo tradičně nejvíce z Německa. Němci tvořili necelou pětinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (571 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 7,7 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili ve 2. čtvrtletí návštěvníci ze Slovenska (200 tisíc) s meziročním zvýšením o 4,5 %. Na třetím místě se umístili hosté z Polska (187 tisíc příjezdů, meziroční zvýšení o 4,8 %). Dynamika příjezdů z Číny, v porovnání s loňským dvojciferným zvyšováním, se ve 2. čtvrtletí 2019 snížila a do českých a moravských zařízení v tomto období zavítalo jen o 1,1 % více hostů než loni. Naopak menší návštěvnost byla zjištěna u Velké Británie 
(-1,3 %) a Jižní Koreje (-4,4 %).
Lázeňská ubytovací zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 238 tisíc hostů, tj. o 7,3 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se rovněž zvýšil, o 1,8 %. Počet příjezdů i strávených nocí v českých a moravských lázních byl meziročně vyšší u rezidentů i nerezidentů. Karlovarský kraj si připsal plus 10,5 % lázeňských hostů. (8.8.2019)