Nebezpečný výrobek Světelný had má být stažen z trhu

Česká obchodní inspekce identifikovala na českém trhu nebezpečný výrobek, který má podobu světelného hada. U produktu zjistila vážné riziko úrazu elektrickým proudem. Uživatel se může dotknout přístupové vodivé části výrobku, která se stane „živou“ v důsledku neodpovídající elektrické pevnosti a nedostatečné izolaci.
Nebezpečný výrobek Světelný had LED ROPELIGHT SET 2 LINE CLEAR 10M má přístupné živé části a nevyhovující elektrickou pevnost. Dále nevyhovuje značení výrobku a v návodu na použití výrobku chybí řádný popis. Spotřebiteli tak může vzniknout vážné riziko úrazu elektrickým proudem, že se uživatel dotkne přístupové vodivé části výrobku, která se stane „živou“ v důsledku neodpovídající elektrické pevnosti a nedostatečné izolaci. Dále byla u výrobku zjištěna nedostatečná délka kabelu – kratší než 1,5 m.
Česká obchodní inspekce uložila prodejci ochranné opatření, kterým je okamžité stažení uvedeného výrobku z trhu nebo z oběhu, neboť výrobek představuje riziko a již byl uveden na trh. Dále ČOI zakázala dodávání tohoto výrobku na trh. Výrobek bude nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm budou zveřejněny v systému RAPEX. 
Informace o výrobku:
Světelný had LED ROPELIGHT SET 2 LINE CLEAR 10M
Název výrobku:                                                           LED ROPELIGHT SET 2 LINE CLEAR 10M
Typ / číslo modelu:                                                      neuveden
EAN:                                                                           5901477322181
Identifikační údaje výrobce:                                        neuvedeny
Identifikační údaje dovozce:                                       neuvedeny
Distributor:                                                                  Ideus sp. z o o., ul. Boleslawa Chrobrego 26/114,
                                                                                    40-881 Katowice, Poland
Údaje obchodníka:                                                      BM ČESKO s.r.o., Türkova1272/7, Praha 4
Země původu:                                                             Turecko