Nebýt jako Blockbuster: Technologie BIM v roce 2021

Za poslední desetiletí sledujeme enormní dopad informačního modelování budov (BIM – Building Information Modelling) na sektor stavebnictví. Ovšem zatímco ve velkých firmách se BIM softwary široce využívají, z průzkumu z roku 2020 vyplynulo, že téměř třetina stavebních společností zatím tuto technologii nepoužívá. A platí to především pro ty malé a střední , které mají  zájem o implementaci BIM stále relativně nízký.
Zavedení nové digitální technologie si žádá čas i velké investice, a mnoho malých firem proto vyčkává. Jelikož se však BIM postupně stává nedílnou součástí stavebního procesu a v Česku by měl být od roku 2022 i podmínkou pro účast na nadlimitních veřejných zakázkách, nelze tuto technologii dále přehlížet. Naštěstí existují způsoby, jak se i malé a střední firmy mohou připravit na BIM bez nutnosti velkých počátečních investic.
Proč firmy implementují BIM*:
Výhody: BIM software přináší mnoho výhod, které z něj činí atraktivní nástroj. Z průzkumu o technologii BIM ve firmách například vyplynulo, že 48 % firem využívajících BIM software zvýšilo svou ziskovost a zefektivnilo pracovní tok.
Síťový efekt: Čím více firem technologii BIM používá, tím vyšší je její hodnota. S tím, jak bude BIM technologie nabývat na významu, zůstanou společnosti, které ji nezavedou, stranou hlavního dění. Pokud architekt, hlavní dodavatel i klient BIM software používají, měli by se na tuto technologii připravit i všichni subdodavatelé. Pokud tak neučiní, riskují úbytek zakázek.
Vládní zakázky: Firmy, které se účastní veřejných vládních zakázek, musí BIM software používat. Budou-li touto technologií vybaveni, otevře se jim cesta k novým projektům.
12 faktorů, které v roce 2021 mohou zpomalit zavádění BIM:
-Není poptávka ze strany klientů.
-Chybí interní odborné zkušenosti a znalosti.
-Chybí školení.
-Náklady.
-Projekty, na kterých firmy pracují, jsou příliš malé.
-BIM není pro stávající projekty firem relevantní.
-Neexistuje smluvní rámec pro práci s BIM.
-Nedostatek standardizovaných nástrojů a protokolů.
-Nedostatek spolupráce.
-Rozdíly v odbornosti mezi různými stranami, které se na projektu podílí.
-Software specifický pro určitý operační systém.
-Firmy na BIM softwaru nevidí výhody.
 „I když jsou tyto námitky pochopitelné, podívejme se na případ společnosti Blockbuster. Tato videopůjčovna byla v 90. letech jedničkou v půjčování filmů pro domácí sledování. Podcenila však význam digitálního streamování. Postupně ji zcela převálcovali online rivalové, jako je Netflix. BIM software představuje srovnatelný pokrok v digitalizaci stavebnictví. Proto se firmy, které chtějí přežít, musí poučit z Blockbusteru: digitalizace je nevyhnutelná,” říká Adam Vostárek, obchodní konzultant společnosti PlanRadar pro český trh.
Naštěstí není ani nutně potřeba investovat velké sumy do nové technologie a dovedností. V závislosti na pozici ve stavebním procesu možná úplně postačí vybavit týmy aplikacemi pro mobilní telefony.
 Jak se BIM technologie využívá v projektech?
- BIM projekty běžně začínají fází architektonického návrhu, kdy architekti a ostatní specializovaní projektanti vytváří návrh budovy. V této fázi BIM pomáhá lépe se rozhodnout a nabízí vhled do životního cyklu projektu prostřednictvím CAD softwaru, jako je Archicad, Allplan nebo podobná řešení.
- Dalším krokem je stavební a konstrukční projektování. Zde pracovní tok zastřešuje stavební software, který podporuje BIM.
- Dále přichází na řadu fáze technického projektování (strojní zařízení, elektrorozvody a potrubní rozvody). Zde efektivní spolupráci zaručí využití specializovaných nástrojů pro tuto projektovou fázi.
- V neposlední řadě přichází fáze výstavby. Můžete začít digitalizovat celou stavbu a propojovat všechny předchozí fáze, což vám zajistí co nejpřesnější výkres reálného stavu.
Jakou pokročilost v technologii BIM  potřebujete? Pokud pracujete v některé z prvních tří fází uvedených výše, budete potřebovat vysokou míru znalostí a zkušeností s BIM technologií. Bude nezbytné najmout BIM projektanty a vyškolit svůj tým pro práci s BIM.Na druhou stranu, pokud nabízíte stavební služby, technické instalace, řemesla nebo management budovy, tak nepotřebujete hluboké znalosti BIM technologie. Úplně vám postačí používat nástroje, které vám umožní zobrazovat BIM modely a pracovat s nimi. V takovém případě visí „laťka připravenosti na BIM“ relativně nízko.Abyste si mohli zobrazovat BIM modely, budete muset zvolit program, který dokáže přečíst soubory ve formátu IFC (Industry Foundation Classes). Jedná se o otevřený standardizovaný datový model, kde dochází k propojení všech informací na jednom místě. Tento formát vyvinula a spravuje mezinárodní organizace buildingSMART a jedná se o primární formát pro výměnu dat, který se v projektech s technologií BIM ve stavebnictví používá. Vaši partneři vám budou v prvních třech projektových fázích poskytovat soubory IFC, které si otevřete ve vaší preferované aplikaci.
„Otevřít se BIM technologii nicméně není složité. V mnoha případech si vystačíte s nástrojem, pomocí kterého si vaši zaměstnanci mohou zobrazit dokumenty v IFC formátu a následně s BIM modely pracovat. Právě v tomto mohou pomoci nástroje jako PlanRadar, které nabízí jednoduché rozhraní, v němž zaměstnanci pracují přímo na staveništi z notebooku, tabletu nebo chytrého telefonu,“ vysvětluje Vostárek z PlanRadaru. „V evropském stavebnictví se BIM software pomalu stává standardem a velké firmy ho již běžně využívají. S digitálními nástroji mizí překážky pro zavedení této technologie i v menších firmách,“ dodává. (20.4.2021)