Neexistuje reálný důvod pro vynětí sociálních služeb z EET

Ministerstvo financí nesouhlasí se záměrem na vynětí sociálních služeb z elektronické evidence tržeb. Taková výjimka by byla nesystémová a navíc zcela zbytečná. Již v současnosti jsou z povinnosti osvobozeny organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace. To znamená, že typicky domovy důchodců nebo pečovatelské domy vůbec evidovat nemusí a nikdy se s tím ani nepočítalo. Rovněž u neziskových organizací platí, že pokud jsou jejich hlavní činností sociální služby, jsou tržby za jejich poskytování zcela vyjmuty z EET. Navíc připomínáme, že evidence se týká pouze hotovostních plateb, nikoliv plateb hrazených převodem na účet či plateb realizovaných platební kartou.
Cílem elektronické evidence tržeb je narovnání tržního prostředí, tedy aby všichni podnikatelé měli stejné podmínky. Neexistuje žádný důvod, proč by podnikatelské subjekty v oblasti sociálních služeb měly mít jiné podmínky, než podnikatelé v jiných oblastech. To by vedlo k distorzi celého systému, neboť výjimky způsobují pokřivení podmínek a ve svém důsledku vedou k nežádoucímu obcházení celého systému. Že se jedná o zcela zástupné téma dokládá i fakt, že počet podnikatelských subjektů poskytujících sociální služby, na které by tato případná výjimka mířila, je v rámci celé České republiky cca 200. Z hlediska integrity EET, coby nástroje k narovnání podnikatelského prostředí, by se však jednalo o zásadní, a zároveň zcela neopodstatněný zásah. (MF ČR, 7.6.2019)