Nejdynamičtější exportér roku 2017

ŠKODA JS a.s. získala ocenění v soutěži Exportér roku 2017. V kategorii Nárůst exportu 2015 – 2016 (velcí exportéři nad 500 mil. Kč) se umístila na prvním místě. Organizátoři soutěže ocenili dynamiku růstu exportu, který spolenčost navýšila za období 2015 – 2016 vývoz o 1,261 miliardy korun (93,7 %). Na dalších místech se umístily Aircraft Industries a strojírenská firma Buzuluk.
V rámci samostatné kategorie „Nejlepší exportéři dle hodnocení Bisnode“, byly hodnoceny české firmy s největším meziročním nárůstem exportu podle vlastní, mezinárodně uznávané, metodiky Top Rating. Nejúspěšnějším exportérem se podle hodnocení Bisnode za rok 2016 stala společnost ŠKODA JS. Prestižní ocenění Top Rating je mezinárodně uznávané hodnocení, které vydává Bisnode na základě metodiky Dun & Bradstreet. „Získat ho mohou jen společnosti, které dlouhodobě splňují přísné podmínky D&B Ratingu. Certifikát je mezinárodně uznávaný a obchodním partnerům potvrzuje minimální úroveň rizika při spolupráci s oceněnou společností,“ říká generální ředitel Bisnode Jiří Skopový. Ocenění se uděluje pouze společnostem, které si udržely hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu nejlepším stupněm 1 po dobu minimálně 12 měsíců.
ŠKODA JS a.s. je nejméně od osmdesátých let exportně zaměřenou firmou. Za první tři čtvrtiny roku 2017 stoupl podíl exportu na tržbách z 56 % na 67 %. Klíčovým exportním trhem zůstává Slovensko, kde se zásadně podílí na dostavbě JE Mochovce 
3 a 4, dále pak Ukrajina a Maďarsko.  Celkem v roce 2016 byly vyvezeny výrobky a služby do 16 zemí. V roce 2017 byl kromě kontraktů na zavedené trhy podepsán také kontrakt na dodávku systému RRCS pro Arménskou JE – Metsamor v objemu cca 180 mil. korun.
Společnost nabízí mnohem více než kusové dodávky, a to klíčové dodávky včetně inženýringu a řízení projektů. Získala zkušenosti z výstavby, provozu, modernizace jaderných elektráren v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku, Finsku, Arménii a na Ukrajině. Chtěla by je uplatnit i v České republice, kde je stále naléhavější otázka nových jaderných zdrojů.