Nejen ocelí se v Ostravě zabýval vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

Českou ocel bude řešit ocelářská komise. Vzniknout má jako poradní orgán vlády a prvně jednat v září v Ostravě u příležitosti slavnostního setkání nového vlastníka ostravské huti Liberty s partnery a zaměstnanci. Také se podepíší dokumenty o spolupráci mezi odbory a Liberty a Ministerstvem průmyslu a obchodu a Liberty. Po delší době panuje shoda zaměstnanců se zaměstnavateli a státem. Jeden z výstupů nabitého dne vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v Ostravě.
Shoda panuje i s krajem a městem. Na jednáních tak nechyběli hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura. „Navštívili jsme území, která se musí sanovat ve správě státního podniku DIAMO. Pokračování sanace lagun OSTRAMO je prioritou, finanční limit 2,9 mld. korun by neměl být překročen. Na místě by mohla vzniknout průmyslová zóna nebo lesopark,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Zjišťovali jsme také aktuální stav s odvalem v Heřmanicích.“
„Odval v Heřmanicích se sanuje a separuje s důrazem na minimalizaci negativních vlivů na okolí a s monitoringem kvality ovzduší. Speciální linka je v provozu dva roky, o tom, jak to s ní bude dál, jednáme s Ostravskou těžební,“ říká ředitel státního podniku DIAMO Jiří Jež.
„Dalším místem, které jsme prošli, byl bývalý uhelný důl a bývalá koksovna Trojice. Zde jsme se s ministrem Karlem Havlíčkem shodli, že není třeba nic uspěchat,“ říká primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura a dodává: „Nový geologický průzkum kontaminovaného území má být hotov do konce letošního roku. Výsledky ukáží, co s aktuálně pozastaveným projektem sanace.“
Vedení MPO zavítalo také do Moravskoslezského inovačního centra Ostrava. MSIC je moderní místo plné šikovných lidí, kteří podporují firmy se zajímavými technologickými nápady. MSIC intenzivně spolupracuje s univerzitou a dalšími partnery a čím dál tím víc ho vyhledávají firmy. Vše v duchu inovační strategie 2019 - 2030 v souladu s programem The Country for the Future. „Velmi mě těší slova ministra Havlíčka, který MSIC označil za úžasný komplex, za jeden z nejlepších příkladů inovačních center a inkubátorů v České republice,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodává: „Z rostoucího zájmu firem máme radost a vycházíme mu vstříc. Chystáme třeba rozšíření Technologického parku, kdy projekt už má konkrétní obrysy.“
Uskutečnila se také dvě jednání v Liberty. Nejdřív s vedením firmy, poté s OS KOVO. Probral se aktuální stav a závazky na všech stranách. „MPO je připraveno pomoct. Zmiňovaná ocelářská komise by se tak měla zabývat nejen zájmy producentů a přenášet je na vládní úroveň, ale její součástí by měli být i zástupci automobilového sektoru a stavebnictví i dalších organizací včetně například ekologických. Tak, aby se daná oblast řešila průřezově,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková a dodává: „Kromě memoranda s Liberty a dohody OS KOVO s Liberty, která se má v memorandu odrazit, by MPO mělo mít člena v dozorčí radě dané společnosti.“
Kromě dříve zmiňovaného vzniku ocelářské komise v Ostravě zaznělo i to, že si lze představit nepřímou formu podpory české oceli, kterou by mohla připravit vláda, spojenou s produkcí oceli a konkrétními regiony. Těžší je řešit dovozovou ocel. Za měsíc letí premiér s ministrem průmyslu a obchodu do Turecka, program jednání se bude ladit. V současné době to vypadá, že by se mohla probrat také ocel. (1.8.2019)