Nejen růst, ale také odpovědnost. Liftago varuje před úplným odstraněním pravomocí měst regulovat taxi

Poslanecká sněmovna bude od 15. 10. projednávat novelu zákona o silniční dopravě, která má výrazně zjednodušit podmínky pro provoz taxislužby. Kromě jiných změn by nově řidiči nemuseli skládat tzv. zkoušku z místopisu. Liftago vítá novelu zákona o silniční dopravě a považuje ji za potřebnou. Pod nálepkou modernizace však z novely vypadly nejen tradiční zkoušky z místopisu, ale drtivá většina pravomocí města ovlivňovat dopravní situaci a chytrými pravidly reagovat na aktuální trendy a potřeby, které ukazují rozvinutější města. Liftago považuje za klíčové ponechat městům potřebné pravomoci a zajistit odpovědnost přepravních aplikací za vlastní růst. Přílišné zmírnění zákona může zahltit města dalšími komerčními auty a snížit bezpečí cestujících.
Vysoký nárůst počtu řidičů taxi v ulicích jezdících jen na základě řidičského průkazu a čistého trestního rejstříku, ale bez znalosti právních předpisů a místa, kde se pohybují. I tak by mohla vypadat budoucnost městské dopravy, dojde-li ke schválení novely zákona o silniční dopravě v její současně navržené podobě. Podle ní by se mimo jiné měly omezit pravomoci měst určovat pravidla pro provozování taxislužby. Jedním z nich je i zkouška z místopisu. Na druhou stranu novela například umožňuje řidiči využívat místo taxametru mobilní aplikaci. „Modernizaci zákona dlouhodobě podporujeme, i přesto, že respektujeme zákon i ve stávající podobě. Míra liberalizace zákona jde však za hranici toho, co je dobré pro město a lidi v něm. Pro Liftago není důležitý jen růst, ale také odpovědnost. Proto varujeme před úplným odstraněním pravomocí měst regulovat taxi a jsme připraveni předložit jasné důkazy, jaký by to mohlo mít dopad na bezpečnost cestujících nebo dopravní situaci. V době, kdy zahraniční a rozvinutější města po prvotní liberalizaci, kterou prošly několik let zpátky, nyní řeší omezení dopravy do center, je vyloženě neodpovědné nepoučit se a nechat si města ucpat příliš levnými taxíky, které konkurují MHD více než vlastním autům,“ vysvětluje Ondřej Krátký, ředitel a spoluzakladatel Liftaga.
Poučme se ze zahraničí – chytrá pravidla namísto tvrdé regulace
Zkoušku z místopisu pro řidiče taxi využívají jen města s komplikovanější dopravní situací jako jsou Praha a Brno. Skládá se z teoretické a praktické části. V rámci teoretické části absolvuje uchazeč test, který má prověřit znalost Prahy a obecného právního základu upravujícího provoz taxislužby a ochranu spotřebitele. Na jeho splnění je vyhrazen čas 90 minut. Za tuto dobu musí žadatel odpovědět na celkem 60 otázek, polovina z nich se týká místopisu Prahy a druhá je věnována právním předpisům. V každém z těchto dvou okruhů je možné udělat maximálně 6 chyb. Při absolvování testu má uchazeč k dispozici pouze zapůjčený atlas Prahy. Praktická část spočívá v prokázání bezchybného ovládání taxametru. Celá zkouška se skládá v češtině. „Zkoušky z místopisu v jejich současné podobě jsou zastaralé, ale byly zneužity jako záminka pro odstranění většiny pravomocí měst. Místo jejich rušení by bylo lepší je digitalizovat a zmodernizovat. I takový Londýn se po původním zmírnění pravidel, které vedlo k obrovskému navýšení řidičů v ulicích, vrací ke zkouškám ze základní orientace ve městě a zkouškám z mateřského jazyka. Domníváme se, že je nutné, aby řidiče taxi nemohl dělat úplně každý. V dnešní podobě novely zákona není například žádná možnost měst kontrolovat pracovní povolení nebo trestní minulost řidičů. Cesta totální liberalizace a pak tvrdé regulace není ta správná. V Praze je už dnes téměř shodný počet taxíků, jako v New Yorku před digitální ekonomikou. Potřebujeme aplikacemi zkvalitnit služby, nikoliv přidat více řidičů. Ponechme městům možnost reagovat chytrými pravidly na vývoj dopravní situace i bezpečnostní rizika plynoucí z taxíků,“ přibližuje Ondřej Krátký.
 Novela podle Liftaga: bezpečnost, dopad na dopravní situaci a narovnání podmínek trhu
Liftago, jako platforma zajišťující městskou přepravu lidí i zásilek bezpečně, odpovědně a spolehlivě, bude vždy zastávat názor, že k profesi řidiče taxi nestačí pouze splnění podmínek, které navrhuje novela zákona o silniční dopravě. „Chceme podnikat odpovědně ke státu a městům, stejně tak i řidičům a našim zákazníkům. To mimo jiné znamená, že i nadále budeme poskytovat naše data pro zlepšování života a dopravní situace ve městech. Zároveň rozvojem naší služby na převoz zásilek přispíváme k většímu vytížení přepravců, kteří v ulicích už stejně jsou, nechceme přidávat další. Měníme přepravu lidí i zboží v České republice k lepšímu, ale díky neinformovanosti nebo lhostejnosti politické reprezentace může dojít k ohrožení bezpečnosti přepravy i dopravní situace,“ uzavírá Ondřej Krátký.
O Liftagu
Liftago, je česká firma, kterou v roce 2012 založili s myšlenkami o autonomním řízení a budoucnosti městské mobility Martin Hausenblas, Juraj Atlas a Ondřej Krátký. Zprvu se firma zaobírala pouze taxi dopravou. Jako jediná na trhu nabídla zákazníkovi možnost výběru z nabídek profesionálních taxikářů podle hodnocení řidiče, času příjezdu, typu vozu a odhadu ceny. Naopak každý řidič jezdící pro Liftago si vždy sám určoval, kterou zakázku vezme. Liftago je v současnosti nejlépe hodnocenou aplikací svého druhu na světě na Google Play i App Store.
Dalším logickým krokem bylo maximální využití kapacit stávajících řidičů. Proto se Liftago v současné době soustředí na vývoj vlastního systému, který umí nejen taxi řidičům, ale všem komerčním řidičům ve městě nabízet zakázky z různých odvětví (od rozvozu lidí po zásilky) a využít tak maximálně jejich stávající kapacitu bez nutnosti do města přidávat další řidiče a jen město zahlcovat. Díky tomu Liftago pomáhá vytvářet plynulejší a efektivnější dopravu ve městě. (15.10.2019)